Referat af Fiskeørnetur ved Kølsen/Skals Engsø den 28. august 2022

Efter en lang periode med helt andre vejrtyper bød denne søndag morgen på lumske tordenskyer, der truende tårnede sig op nært og fjernt. Lidt stille regn gjorde turstarten fugtig; til gengæld fyldtes luftrummet over engsøen med over tusind tæt og lavt fouragerende svaler - imponerende! Det klarede heldigvis op, og hele formiddagen holdt det tørt og tæt på vindstille. Ingen vind er vigtigt! Vigtigt for fiskeørne, der gerne vil se fisk, og vigtigt for os andre, der gerne vil se fiskeørne.

280822 8

Luften var tæt af fouragerende svaler.

24 deltagere havde ladet sig lokke af muligheden for at opleve dagens hovedattraktion. En god blanding af begyndere og garvede feltbisser var mødt op med kikkerter, teleskoper og kameraer – nu skulle der ses fugle. Turen var særligt annonceret for de helt unge, og blandt deltagerne kunne findes 3 fra Ørneklubben og 2 fra DOF Ung, heriblandt min med-guide Casper Pedersen. Dejligt!

280822 1

24 deltagere var mødt op på dagens tur.

Nogle var tidligt på færde og havde allerede set flere fiskeørne før turens begyndelse, så fremme ved broen over Skals Å stillede vi spændte op, og fuldt beredte fulgte vi hver en bevægelse på himlen.

280822 4

Fiskeørn i sigte. Først som en prik på himlen.

Pludselig var den der – den rigtige prik langt væk! Alles øjne rettedes mod fiskeørnen, og heldigvis kom den tættere på og ville fiske tæt på os.

280822 3

Dykkende fiskeørn.

Og det blev endnu bedre! Inden længe sås 3 fiskeørne over fjorden, og det blev til flere fine situationer med svævende, fiskende, dykkende, våde - og meget lidt succesfulde fiskeørne. De 3 fiskeørne forsvandt, blot for i løbet af de næste par timer at blive afløst af flere fiskeørne - enkeltvis eller to sammen. Til sidst kom endnu 2 fiskeørne forbi; måske har der dermed været 10 fiskeørne forbi denne formiddag. Velsagtens var der dog gengangere.

280822 2

Så igen i år viste fiskeørnene sig fra deres bedste side. Godt placeret på Himmerlandsstiens bro over Skals Å kunne vi med solen i ryggen nyde fiskeriet i hele den østlige del af Hjarbæk Fjord. Og I, kære læsere, kan nyde de flotte billeder.

Andre fine fugle krydrede dagen. En bynkefugl blev set tæt ved P-pladsen, og skægmejser og vandrikser underholdt os fra tagrørene. Og både vadefugle og svømmefugle sås i engsøen, som blev sidste stop på turen.

280822 6

Der var fin underholdning af Skægmejserne.

280822 5

Arter på turen (45)

Blishøne, Blåmejse, Brushane, Bynkefugl, Bysvale, Digesvale, Dobbeltbekkasin, Fiskehejre, Fiskeørn, Gråand, Grågås, Gråkrage, Gærdesmutte, Hvid Vipstjert, Hvinand, Hættemåge, Knopsvane, Krikand, Landsvale, Lille Lappedykker, Musvit, Musvåge, Ravn, Ringdue, Rødben, Rørhøg, Rørsanger, Rørspurv, Råge, Sangsvane, Skarv, Skeand, Skægmejse, Spurvehøg, Stillits, Stær, Svartbag, Sølvmåge, Tinksmed, Tornirisk, Tornsanger, Troldand, Tårnfalk, Vandrikse,Vibe

280822 7

Spurvehøgen bliver moppet af Landsvalen.

Referent Martin Høj Hansen