Referat af Fuglenes dag ved Hald Sø søndag d. 31/5

Med Villy Lauridsen som turleder og et par hjælpeguider mødte vi 16 op bag Naturskolen, og med det gode vejr kunne det kun gå godt. Da der næsten ingen vind var, var fuglene nemme at høre. Vi lagde ud med at gå en tur rundt i Troldeslugten, inden vi holdt pause bag Naturskolen. Herefter gik turen ud mod ruinen, hvor der undervejs bliver fortalt om området (se billede) og de nyfundne minder fra middelalderen, der ændrer historien.

IMG 4773 1024x768

Finn og Villy guider Fuglenes Dag, 2020 – på behørig afstand. Fotograf Poul Blicher Andersen

Ude fra ruinen kan man se over til skarvkolonien med lidt over 200 reder! En del fugle blev spottet på turen, det blev til disse arter: Landsvale-Bysvale-Bjergvipstjert-Hvid vipstjert-Skovspurv-Musvit-Blåmejse-Spætmejse-Stor flagspætte-Gærdesmutte-Korttået træløber-Havesanger-Tornsanger-Gærdesanger-Munk-Rødstjert-Stillits-Skovpiber-Grå Fluesnapper-Gulbug-Bogfinke-Rødhals-Solsort-Stær-Misteldrossel-Ringdue-Krage-Allike-Fiskehejre-Skarv-Toppet lappedykker-Gråand-Knopsvane-Musvåge-Tårnfalk-Sølvmåge-Sanglærke. Og dermed mindst 37 forskellige fuglearter på turen.

Med sommerlig hilsen

Finn Andersen