Referat af Fuglenes Dag ved Hald Sø, søndag den 26. maj 2024

Traditionen tro blev der afviklet Fuglenes Dag ved Hald Sø. Det er et velvalgt sted for fuglekigning på denne tid på året.

Følgende arter blev observeret: (Hvis nogle undrer sig over rækkefølgen, skyldes den, at jeg benyttede min gode gamle udgave af Hans Hvass’ fuglebog, Fugle i farver fra 1962, som ikke er tidssvarende, men har gode nostalgiske minder for mig).

Gråkrage, allike, stær, grønirisk, stillits, dompap, bogfinke – vi mødte en med talefejl, så vi var nødt til at frekventere Merlin; der var også forslag om, at den muligvis var fra Sønderjylland eller andre eksotiske egne.

Videre hørte/så vi bomlærke, gulspurv, skovspurv, sanglærke, skovpiber, bjergvipstjert, hvid vipstjert, spætmejse, træløber (måske korttået), musvit, sortmejse, sumpmejse, grå fluesnapper, fuglekonge, gransanger, løvsanger, rørsanger, kærsanger, havesanger, munk, tornsanger, sangdrossel, solsort, rødstjert, rødhals, gærdesmutte, landsvale, bysvale, digesvale, grønspætte, stor flagspætte, gøg, fiskehejre, knopsvane, gråand, skarv, toppet lappedykker, ringdue, blishøne, rørhøne.

I alt 47 arter og med lidt mere tålmodighed og nysgerrighed kunne man let komme over 50 arter i løbet af nogle få timer.

På deltagerfronten var antallet knap så prangende, kun fire deltagere ud over turlederen. Det skal dog siges, at enkelte ”stamkunder” på forhånd havde meldt afbud, og senere på formiddagen havde Lars’ fuglestemmekursus for længst planlagt en fugletur.

Referent: Villy Lauritsen.