Referat af fuglestemmetur langs Gudenåen den 18.maj 2022 Gråmejsetur.

Solskin og lunt vejr mødte de 20 deltagere på parkeringspladsen ved Kongensbro. En rovfugl kom svævende og forsvandt over træerne – musvåge, rørhøg eller glente? Det blev ikke opklaret. Vi gik i gåsegang under vejbroen og ud på trækstien.

I den åbne eng var der tornsangere, og dem hørte vi også på resten af turen. Gøgen kukkede og fløj lidt rundt. Et knopsvanepar havde rede i sivene. Senere så vi flokke af unge knopsvaner ved begyndelsen af Tange sø. Løvsanger, munk, gransanger, bogfinke, gærdesmutte, solsort, rødstjert, rødhals, sangdrossel, træløberens lille sang en enkelt gang, blåmejse og musvit foruden den allestedsnærværende tornsanger.

Tornsanger AOB

Tornsangeren var talrig under hele turen. Foto: Anni O. Blom.

Stien var tør og god at gå på; det var ikke som i gamle dage med slubrende gummistøvler hen over tuerne. Gråand og hejre så vi ved åen. Rørhøgen ventede vi forgæves på, selv om vi sad og holdt kaffepause med god udsigt til rørskoven, hvor den plejer at holde til. Stor flagspætte kom forbi og satte sig i et træ.

Munk Erlend

Munken sang også flittigt under turen, og alle fik lært dens sang at kende. Foto: Erlend Thorvardarson.

Inde i Ormstrups skov stod vi og kikkede ud over det store åbne areal med Hochstand og snakkede om, at bukkejagten lige var gået ind. Et par rådyr kom løbende hen over marken; en deltager med skarpe øjne kunne fortælle, at den ene var en seksender. Mens vi overvejede at begynde tilbageturen, kom en musvåge og satte sig i skoven. Senere lettede den igen og kredsede rundt. En meget usædvanligt farvet fugl med fuldstændig sorthvide tegninger. Over den viste en rød glente sig, også den kredsede rundt, så vi fik en god observation.

Ud over fuglene var der stor interesse for botanikken og insekterne – referenten er imponeret over folks viden på de områder. På tilbagevejen fik vi det meste at se og høre igen, dertil et glimt af Høj Stene. De bageste i flokken kunne fortælle om både mudderklire og grå fluesnapper. I fortroppen måtte vi nøjes med en normalt farvet brunlig musvåge.

Langhornsml Erlend

Langhornsmøl. Foto: Erlend Thorvardarson.

Vi takker turlederen Finn Andersen for en god tur med mange arter og mange stemmer.

Referat: Erlend Thorvardarson

Artsliste ved Finn Andersen: Munk-Havesanger-Tornsanger-Gransanger-Løvsanger-Rørsanger-Grå Fluesnapper-Bynkefugl-Gærdesmutte -Bogfinke-Rørspurv-Sanglærke-Landsvale-Blåmejse-Musvit-Træløber-Stor Flagspætte-Sangdrossel-Solsort-Stær-Ringdue-Gråkrage-Ravn-Hættemåge-Fiskehejre-Skarv-Knopsvane-Grågås-Gråand-Mudderklire-Musvåge-Rød Glente-Fasan-Rødhals.