Referat af Fugletur om Søndersø den 14. maj 2023

Fugletur om Søndersø den 14. maj 2023.

På en smuk søndag tog syv hyggelige folk turen omkring Søndersø.

Følgende fugle kunne spottes:

Sølvmåge, hættemåge, skarv, gråand, troldand, grønbenet rørhøne, blishøne, toppet lappedykker, grågås, knopsvane, fiskehejre, råge, gråkrage, allike, husskade, skovskade, gråspurv, skovspurv, bogfinke, grønirisk, stillits, musvit, blåmejse, munk, gransanger, gærdesanger, tornsanger, sanglærke, rørsanger, spætmejse, træløber (formentlig korttået), hvid vipstjert, bysvale, landsvale, ringdue, gærdesmutte, stær, sangdrossel.

Referent: Villy Lauritsen.