Referat af fugletur omkring Søndersø den 16. april 2023

Det rigtige forårsvejr har ladet vente på sig i år. Derfor var der heller ikke registreret en eneste munk på DOF-basen i går, men pludselig kunne man flere steder her til morgen høre munkens sang.

De 10 deltagere i turen var så heldige at høre en enkelt munk synge. Herudover blev der på turen omkring søen observeret følgende fuglearter:

Fiskehejre, skarv, grågås, knopsvane, gråand, troldand, hvinand, toppet lappedykker, blishøne, grønbenet rørhøne, hættemåge, sølvmåge, solsort, sangdrossel, bogfinke, kvækerfinke, gransanger, grønirisk, korttået træløber, råge, gråkrage, allike, husskade, skovspurv, blåmejse, musvit, gærdesmutte, rødhals, spætmejs, stær.

Ref. Villy Lauritsen