Referat af fugletur til Vejlerne den 8. maj 2022

I alt 10 deltagere mødte op ved Naturrum Vejlerne denne kølige majmorgen, hvor der måske var lidt mere vind, end man kunne have ønsket sig til en tur rundt i Vejlerne. Men folk var forberedt med varmt tøj og godt humør, så efter en kort velkomst og introduktion gik vi over i skjulet for at se, hvad Bygholm Vejle kunne byde på. Udover lidt forskellige ænder og en masse svaner og grågæs, blev der noteret fire havørne, hvidklire, sortklire, stor kobbersneppe, sølvhejre, skestork, en del hjejler samt en god flok traner lang ude i terrænet. Desuden luskede en ræv rundt efter føde ude i bunden af engen.

Efter en lille times tid gik turen videre til Kraptårnet. På vej ud til tårnet blev der bl.a. registreret løvsanger, bogfinke, gærdesmutte, gulspurv og gul vipstjert og fra selve tårnet havde vi fornøjelse af traner både i luften og ude på engen samt fouragerende havørn. Desuden bød området på et par fouragerende tinksmed, mens vi kunne nyde flere sivsangeres sang i baggrunden. Tilbage ved bilerne fik vi også gærdesangeren at høre.

Derefter gik turen til Kærupdæmningen, hvor en sydlig blåhals var flink at komme frem og indtage en fremtrædende sangpost øverst i en pilebusk, så alle deltagere fik mulighed for at nyde den fine sanger. Mens vandrikserne rumsterede og hvinede i rørskoven, begav vi os ud til Prædikestolen for at indtage formiddagskaffen til lyden af gransanger, løvsanger og rørspurve.

Fra det nye skjul ved Lund Fjord fik deltagerne et meget fint kig på en sortterne, som rastede på en af de nærmeste stolper uden for rørskoven. På engen blev observeret adskillige mudderklirer, en enkelt tinksmed og et, for stedet relativt lille, antal viber. Ellers var området domineret af grågæs, som gik og fouragerede. På vandet blev spottet forskellige ænder, og en enkelt fjordterne passerede i sin søgen efter småfisk. Langs gangbroen blev hørt skægmejser og sivsanger, og som prikken over i’et sad der et par stillits i buskene, da vi kom tilbage til bilerne.

Turen sluttede i Kærup Holme-skjulet, hvorfra vi så sorthalet lappedykker, lidt flere sortterner og forskellige ænder. Rørdrummen blev noteret for et enkelt kald, og en vandrikse vovede sig ud af rørskoven og lod sig se af flere deltagere.

Alt i alt en rigtig fin tur, trods det indledningsvist lidt tvivlsomme vejr, og den samlede liste over observerede arter endte på flotte 67 stk.:

Toppet lappedykker, Sorthalset lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Sølvhejre, Skestork, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Knarand, Gråand, Troldand, Krikand, Pibeand, Havørn, Rørhøg, Musvåge, Vandrikse, Blishøne, Trane, Strandskade, Tinksmed, Mudderklire, Sortklire, Hjejle, Hvidklire, Rødben, Vibe, Stor kobbersneppe, Stor Præstekrave, Klyde, Brushøne, Storspove, Fjordterne, Sortterne, Hættemåge, Sølvmåge, Stormmåge, Ringdue, Landsvale, Sanglærke, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Gærdesanger, Tornsanger, Sivsanger, Løvsanger, Gransanger, SydligBlåhals, Skægmejse, Musvit, Blåmejse, Råge, Gråkrage, Husskade, Allike, Stær, Skovspurv, Grønirisk, Stillits, Bogfinke, Gulspurv og Rørspurv

.Referant: Christian Bøggild.