Referat af Fugleværnsondens tur til Agerø den 4. oktober 2020

Vi fandt ingen knortegæs, men 19 bjerglærker, da Fugleværnsfonden I dag inviterede på tur til Agerø Fuglereservat. Der var også mange forskellige vadefugle, gæs og en enkel havørn, der længe rastede på en sandbanke mellem 2 “øer”.

Det er altid en udfordring at gå tur på arealet, som kun er åbent denne ene dag om året. For på en del af turen skal der gåes fra tue til tue, og flere mindre vandløb skal forceres i delvis mudret terræn, men det er en helt unik tur i et helt unik terræn.

20201004 Engen er vaad og ujaevn saa vi maatte se os godt for hvor vi gik 1024x768

Engen er våd og knoldet, så vi måtte se os godt for hvor vi satte støvlerne

20201004 Kreaturerne er interesserede 1024x768

Kreaturerne, der afgræsser området, fulgte interesserede med i vores forehavende

Vi var i dag så heldige, at der var lavvande, så vi kunne gå på stenrevene med muslingebanker helt ud til de yderste holme og Stenklipperne.

20201004 Vores maal er naaet vi fandt bjerglaerker nu holmene 1024x768

Så er første etape nået, og kunne begive os ud på stenrevene

IMG 9886 Strandhjejle sort armhule 1024x650

Vi så mange strandhjejler, der var villige til at vise deres sorte armhuler frem. Et rigtig godt kendetegn for strandhjejler.

Alle 12 deltagere klarede strabadserne med bravour, og hele turen foregik i tørvejr.

20201004 Dejligt lavvandet ud mod holmene 1024x768

Der var dejligt lavvandet, da vi gik ud mod holmene

20201004 Naesten ude ved den foerste oe 1024x768

Her er vi tæt på at nå den første “ø”

20201004 Her var der gode muligheder for at samle oesters 1024x768

På stenrevene var der god mulighed for at samle østers – især Stillehavsøsters. Vores egne Limfjordsøsters så desværre ikke særlig levende ud. Hvorfor ved jeg ikke.

20201004 De skal lige skrubbes rene inden brug 1024x768

Stillehavsøsters i den pæne størrelse, men de skulle godt nok renses af før tilberedning.

20201004 Vi var langt ude og havde gaaet 65 km inden vi naaet tilbage til bilerne 1024x768

Vi endte ret langt fra land, og da vi skulle gå meget på kryds og tværs for at finde den mest sikre rute (uden dybt vand og mudder), så havde vi gået 6.5 km, da vi nåede tilbage til bilerne

 Stor tak til de 2 turledere: Vores egen Hans Dalgaard samt Fugleværnsfondens guide Allan Gudio Nielsen for en super dejlig tur

Mobilfotos AOB.

Som altid har Finn Andersen styr på fuglene vi så – 35 arter:

Storspove-Hjejle-Strandhjejle-Lille Kobbersneppe-Alm.Ryle- dobbeltbekkasin- stor præstekrave-Vibe-Grågås-Kortnæbbet gås-Bramgås-Gråand-Krikand-Pibeand-Spidsand-Gravand-Toppet Skallesluger-Knopsvane-Fiskehejre-Skarv-Sølvmåge-Hættemåge-Svartbag-Stær-Landsvale-Bogfinke-Skovspurv-Hvid vipstjert-Bjerglærker-Engpiber-Bomlærke-Sanglærke-Stenpikker-Havørn-Gråkrage
Samt en Hare.