Referat af gåmejseturen til Tjele Langsø den 10. januar 2023

Sol over søen!

Solopgang Tjele Langs Erlend

Solopgang over Tjele Langaø.

I det klare vejr mødte 29 deltagere op ved sydenden af Tjele Langsø. Søen lå spejlblank dernede. Mens turlederen Thorkil Brandt bød velkommen, stod solen op gennem skoven på den modsatte søbred.

20230110 Thorkil Brabdt indleder

Torkil Brandt byder velkommen.

20230110 Klar til start

Klar til start.

Nede ved søen så vi straks en flot rød glente i luften over søen, målrettet på vej sydover. Dernæst stor skallesluger han i en lang række, der svømmede ud mod midten af søen. Hunnerne dukkede også op. Troldænder, sangsvaner, gråænder, skarver, nogle få hvinænder; langt ovre nogle små hvide prikker – lille skallesluger. En anden hvid prik kom nærmere og viste sig at være en sølvhejre, som satte sig til rette i et træ i solsiden. I nærheden fiskehejrer og skarver.

I engen sydvest for søen så vi stor tornskade sidde i en trætop, flyve ned, sætte sig op igen osv. Man skulle have øjne i nakken.

Næste stop var Bigum søbad. Ud på broen for at spejde. De samme arter lå på vandet, vandriksen gryntede i rørene, og ligesom før savnede vi havørnen. Men nu var der to sølvhejrer. Formiddagskaffen fik vi på bænke under tag, og derefter afsøgte vi krattene i nærheden. Spætmejse, spurvehøg, rødhals.

IMG 2738 Obs fra broen

Obs fra broen.

Nordenden af søen, Sølandingen, gav bingo. Lille skallesluger lå fint på udstilling; vi nåede vist op på otte individer i alt. Da vi kørte derfra, stod et Swarovski-teleskop tilbage. Turlederen tog det med og afviste ideen om en hurtig auktion ?Det viste sig også senere, at ejermanden gerne ville have det igen. På vejen videre så vi fire røde glenter på markerne.

IMG 2735 Sbadet

Sidste stop var et nyt sted for de fleste. Ad Overgårdsvej i Mollerup til en udsigtshøj på skrænten ned til Nørreådalen. Vi kunne parkere på et areal, Viborg kommune ejer dernede. Dalen er et par kilometer bred her, og mod øst kan man se meget langt. En stor flok gæs stod på engen henne ved åen, som oversvømmede et stort område. Grågæs og tajgasædgæs, sagde Thorkil Brandt, som også fandt en lille gruppe tajgasædgæs i en grøn eng meget nærmere. Der kunne vi studere kendetegnene i farve og form. Fin observation i den krystalklare luft! Blå kærhøg hun blev min sidste fugl på turen.

Vi takker for en fremragende tur i et område, der var nyt for mange af deltagerne. Det vil vi gerne se mere til en anden gang.

20230110 Det vrimler ind

Tak til de mange deltagere.

Det blev til 41 arter i alt:

Rød glente, spurvehøg, musvåge, tårnfalk, blå kærhøg, knopsvane, sangsvane, vandrikse, fiskehejre, sølvhejre, lille skallesluger, stor skallesluger, toppet lappedykker, hvinand, gråand, troldand, blishøne, kortnæbbet gås, grågås, tajgasædgås, ringdue, skarv, sølvmåge, fasan, ravn, gråkrage, råge, husskade, allike, spætmejse, rødhals, kvækerfinke, musvit, blåmejse, sumpmejse, sortmejse, grønsisken, sjagger, solsort, stor flagspætte, stor tornskade.

Referat Erlend Thorvardarson