Referat af Gråmejsetur Grynderup Sø rundt, mandag den 22. april 2024

Referat af Gråmejsetur, Grynderup Sø rundt, mandag den 22. april 2024

Kl. 9 mødte 28 friske gråmejser til fugletur ved Grynderup søs sydende med de to fugletårne. En solrig morgen med klart vejr – rigtig fuglekikke vejr. Ved det første spot bød Anni Oppelstrup velkommen. Her blev flere forventninger indfriet med blå kærhøg, som sad på jorden bag en græstot med hovedet strittende op, gærdesmutte samt udover de forventede ænder sås også knarand og klyder.
Herefter bevægede vi os op til nordenden af søen, hvor der blandt kuriositeterne kan nævnes lille skallesluger, gråstrubet lappedykker, to traner, skeand og igen knarænder. På jorden sås både skarv og bramgæs, som også fløj rundt i store flokke under opholdet her. Vejret var godt, men vinden kold, så det var godt at sidde i læ bag træerne og nyde sin medbragte mad og kaffe. Men den tidligere sete atlingand and glimrede ved sit fravær.
Ved Selde Vig sås blandt andet klyder, storsporver og rødben. På engene ud til Branden kunne vi iagttage en stor flok bramgæs og en flok hejler – vi var to der gættede på 1.000 stk. Nogle trænede gråmejser fik øje på to knortegæs, der gemte sig blandt de mange bramgæs. Vi fortsatte ud til Furfærgen. Flere flokke af knortegæs sås på sandbanker ude i fjorden og på kysten. Ud af det blå dukkede der en ung havørn op, som blev jagtet af måger og krager. Gæssene forsvandt, og Anni takkede af for en god tur og det gode fremmøde.
 
Referent: Karsten Gylling.
 
Finn Andersen har som sædvanlig styr på arterne, og han tilføjer:
”Det blev til 57 forskellige fuglearter på en dejlig dag hvor vejrguderne var med os”: 
Grågås-bramgås-lysbuget knortegås-knopsvane-gråand-troldand-hvinand-pibeand-krikand-knarand-gravand-skeand-blishøne-toppet lappedykker-lille skallesluger-gråstrubet lappedykker-lille lappedykker-skarv-fiskehejre-skestork-trane-hættemåge-stormmåge-sølvmåge-svartbag-klyde-almindelig ryle-rødben-strandskade-hjejle-vibe-blå kærhøg-musvåge-tårnfalk-rørhøg-havørn-ravn-gråkrage-råge-husskade-stær-storspove-fasan-ringdue-gulspurv-gærdesanger-rørspurv-hvid vipstjert-musvit-gransanger-skovspurv-gærdesmutte-sanglærke-engpiber-munk-solsort- landsvale - samt hare og rådyr.