Referat af gråmejsetur til Buksør Odde den 10. september 2020

Smukt landskab, friskt vejr og mange deltagere (18) var i går medvirkende til en ualmindelig dejlig tur i et, for mange, ukendt område på Mors. Gråmejserne, med Hans Dahlgaard i spidsen, havde inviteret til en vandretur på Buksør Odde, hvor vi fandt overraskende mange spændende fugle. Overraskende, fordi der på mange lokaliteter lige nu ikke er så mange vadefugle, som forventet. Det var der så her – vi fik både strandhjejler, svaleklire, hvidklirer, sortklire, lille kobbersnepper, bekkasiner, storspover og meget mere på strandengene. Også et væld af hjejler, som fløj omkring i større og mindre grupper. Og lysbuget knortegæs, der kickstartede turen! Vi gik fra Jørsby Kirke ad sporet helt ud til løsdriftsstaldbygningen, og herfra gik de fleste et stykke langs stranden hjemad.

20200910 094925 1024x768

Første del af sporet gik på et dige, hvor vi måtte gå i gåsegang

20200910 Fund af kvadratedderkop 1024x768

Første del af sporet gik på et dige, hvor vi måtte gå i gåsegang

IMG 0132 Kvadratedderkop 1024x768

Sådan een er virkelig smuk – denne er vist en hun bedømt ud fra størrelsen

20200910 103245 2 1024x768

De store vidder er overvældende

1599727051758 Djvelsbid 768x1024

Foruden mange fugle var her også rigtig mange djævelsbid – gad vide om her er hedepletvinge om sommeren. I hvert tilfælde er her bjerglærker på efterårstræk, så vi er nogle, der vil derud igen snart

20200910 Ujvnt terrn 1024x768

Et enkelt sted var det noget ujævnt terræn

1599728580062 Grenet pindsvineknop 1024x768

Et enkelt sted var det noget ujævnt terræn

20200910 111641 2 1024x768

Sporet vendte her ved løsdriftstalden, og det gjorde vi også – der er ret langt ud til spidsen af Buksør Odde, og det havde vi ikke planlagt tidsmæssigt.

På stranden var der mange næsten ”tamme” stenvendere, og en flok stillits blev også beundret inden vi nåede hjem igen.

Ganske flot med 40 arter på turen!

Kaffen havde vi valgt at vente med til efter gåturen, så vi trængte virkeligt, da vi endelig var ved bilerne igen. Vi besluttede dog at køre til Alsted Kirke for at få kaffen – her var mange borde/bænkesæt og en flot, flot udsigt.

Tak til Hans for en rigtig spændende tur

Arter på turen: Storspove-Lille Kobbersneppe-Svaleklire-Strandhjejle-Hjejle-Hvidklire-Stenvender-Dobbeltbekkasin-Alm.Ryle-Rødben-vibe-Stenpikker-Bynkefugl-Skovspurv-Stillits-Sanglærke-bogfinke- Stær-Gulspurv-Bomlærke-Landsvale-Bysvale-Digesvale-Engpiber-Grågås-Lysbuget Knortegås-Gråand-krikand- Knopsvane-Skarv-Fiskehejre-Tårnfalk-Musvåge-Ringdue- Hvid Vipstjert-Husskade-Sølvmåge-Hættemåge-Svartbag-fasan- Hare-Rådyr

Referent og fotos: AOB, som beklager de manglende fugle billeder, men fuglene denne dag var ikke villige til fotografering.