Referat af gråmejsetur til Buksør Odde mandag den 16. oktober 2023

10 friske M/K mødte op fra nær og fjern på en dag, hvor vejret viste sig fra sin allersmukkeste side. Vi startede med at kravle over og under hegn, gik på diger og nogle steder en lidt våd eng. Der var masser af fugle i vigen og i luften, og de gav flotte oplevelser i de ca. tre timer turen tog uden pause. Heldigvis var der også ca. 25 bjerglærker til stede, hvilket gjorde, at et overtal af deltagerne fik et nyt kryds.

Hjemme ved kirken tog mange en kop kaffe og sagde tak for i dag, men enkelte kørte med til Hulhøjen, hvorfra der er en storslået udsigt over Mors. Turen sluttede ved Skarregaard, hvor der er udsigt over sø, enge, skov og hav. Her var ret stille fuglemæssigt, men vi vender bestemt tilbage på en anden årstid, hvor vi ved, det vrimler med mange fugle.

Arter: Knopsvane-Grågås-Kortnæbbetgås-Bramgås-Canadagås-Gråand-Krikand-Pibeand-Gravand-Troldand-Srorspove-Vibe-Hjejle-Hvidklire-Dobbeltbekkasiner-Lillekobbersneppe-Toppetskallesluger-Sølvmåge-Hættemåge-Svartbag-Krage-Råge-Allike-Fiskehejre-Sjagger-Vindrossel-Bomlærke-Sanglærke-Bjerglærke-Engpiber-Solsort-Skovspurv-Blåmejse-Tårnfalk.

Tak for en dejlig tur siger referent: Hans Dahlgaard

Fotos: Brian Vargas Møller-Iversen

Foto 1: Engene mod Dråby Vig i baggrunden.

Foto 2: Vi gik sammen med denne skønne flok på engene.

 thumbnail Engene med Draby Vig i baggrunden     thumbnail Vi gik sammen med denne skonne flok pa engene