Referat af gråmejsetur til Isbjerg med mere

 

Referat af Gråmejsetur til Isbjerg 15.11.23

Onsdag den 15. november - efter dage med regn og rusk - skulle vi på tur til Isbjerg og Nors sø, og vejret viste sig heldigvis fra sin allersmukkeste side. Der mødte 15 raske Gråmejser op i solskin, der faktisk generede udsigten over Nors Sø rigtig meget, da lyset over Nors sø gjorde det umuligt at se noget som helst. Derfor gik vi ret hurtigt mod toppen af Isbjerg, hvorfra vi så mange Krondyr og flere Havørne. Der var også 2 Blå kærhøge, Sølvhejre og andre almindelige arter.
Efter pulsen havde været højt oppe både på turen op og ned fra Isbjerg, så kørte vi roligt videre til Ræhr grusgrav, hvor vi så skalleslugere og en del ænder. Nu trængte vi til kaffepause, så vi fandt hurtigt Bålhuset ved Sårup.
Vi valgte at slutte turen på Hanstholm havn, da vi havde fået en melding om nogle Lommer, som var set i havnen. Det gav pote, for flere deltagere fik nye kryds, da vi fandt både Sortstrubet og rødstrubet lom, samt mange Alke og Lomvier.
Efter disse hits blev der sagt tak for i dag og vi ses snart igen.
 
Referent: Hans Dahlgaard
 
Artsliste v/Finn Andersen:
Troldand- Gråand- Hvinand- Toppet Lappedykker- Lille Lappedykker- Stor Skallesluger- Sortstrubet Lom- Rødstrubet Lom-Grågås-Knopsvane-Sangsvane-Alk-Lomvie -Svartbag-Sølvmåge-Dværgmåge-Fiskehejre-Sølvhejre-Krage-Råge-Ravn-Skovskade-Skarv-Havørn-Spurvehøg-Blå kærhøg-Musvåge-Solsort-Sjagger-Rødhals-Dompap-Musvit-Skærpiber-Grønirisk-Fuglekonge-Lille Korsnæb-Stor Flagspætte.

Det blev til 36 arter og en masse Kronhjorte og lidt Rådyr set fra Isbjerget, samt en enkelt Spættet sæl i havnen.
 
Billedet er taget af Hanne Bavnsgaard.
 
 Nors So