Referat af gråmejsetur til Kølsen-Skals enge den 19. april 2022

Vi var 18 m/k der mødtes kl, 8 ved Skals Å. Det var måske en lidt kølig morgen, men solen og ingen vind fik hurtig det hele varmet op, heldigvis. Forventningerne om at få set Blåhals blev fuldt ud opfyldte, specielt til stor glæde for de som aldrig har set den før. Der blev set eller hørt mindst fem på turen fra P-pladsen til udløbet i Hjarbæk Fjord, hvor madpakken skulle ses efter.

Blhals

MIndst fem Blåhalse blev set på turen.

Inde i engsøen sås flere forskellige ænder og vadefugle, og nogle deltagere fik set deres første Atlingand. Inden vi kom tilbage til bilerne havde flere smidt noget af det varme tøj, så vejret kunne vi ikke klage over - det kunne ikke forlanges bedre.

Knopsvaner

Knopsvaner

Rrspurv

Rørspurv

Skgmejse

Skægmejse

Det var SÅ godt at se nogle nye ansigter på turen, og mange flere er stadig MEGET velkomne på Gråmejsernes ture i hverdagene. Vi værdsætter meget at vise små og spændende lokaliteter frem, samt at vi er i godt selskab med hinanden.

Artslisten kom til at se sådan ud hvis turleder har husket det hele ?

40 arter i alt.
Skægmejse-Blåmejse-Sydlig Blåhals-Rørspurv-Engpiber-Hvid vipstjert-Gærdesmutte-Isfugl-Landsvale-Stenpikker-Gråkrage-Skovskade-Fasan-Sølvmåge-Hættemåge-Brushøns - Rødben-Strandskade-Hvidklire-Vibe-Ringdue-Knopsvane-Grågås-Gråand-Krikand-Pibeand-Gravand-Skeand-Atlingand-Troldand-Hvinand-Blishøne-Vandrikse-Rørhøg-Musvåge-Rørdrum-Skarv-Fiskehejre- isfugl og en Gran/Løvsanger, som ingenting sagde. Derudover tre Rådyr. 

Referat: Finn Andersen

Fotos: Christian Ojgaard