Referat af Gråmejsetur til Kølsen-Skals Engsø den 20. april 2023

Solskin, klar luft og en frisk og kold østenvind mødte den halve snes gråmejser, der steg ud af bilerne på parkeringspladsen ved Løgstørlandevejen. Hue og vanter kom frem. Finn Andersen bød velkommen, mens hvid vipstjert, sanglærke, skarv og en fasankok fjernt på en bakketop blev noteret på listen. Rørspurv så og hørte vi mange gange på turen, ringdue, gærdesmutte, forbiflyvende krager, svaner og gråænder. Derimod var der ikke mange småfugle; de har sikkert siddet og trykket sig i den kolde blæst. Fløjt fra rødben hørtes flere gange. Da vi kom hen til søerne, kom der gang i teleskoperne. Krikand og pibeand i hundredvis, gravand, op mod 20 skeænder, nogle spidsænder, som mest havde bunden i vejret, og efter noget søgen så vi også atlingand langt ovre mod den modsatte søbred. Vandstanden var usædvanligt lav, så der var store vadeflader, desværre uden det store antal vadefugle. Viber, nogle rødben og en enkelt dobbeltbekkasin. Skægmejser kunne høres, men det var ikke alle, der fik den at se. En enkelt blåhals sang kortvarigt, de forreste nåede at se den komme flyvende. Vandstanden ude i fjorden var også lav. På en tørlagt banke stod en klyde og en hvidklire, og i det lave vand var der nye mængder af pibe- og krikænder. Kaffepausen fik vi på bænkene ude ved broen. Mens snakken gik, fik vi øje på en kredsende rørhøg han over rørskoven nord for åen, dagens flotteste iagttagelse. Pauken fra rørdrummen hørtes flere gange. Vinden kunne mærkes, da vi gik tilbage til parkeringspladsen, og der kom ikke flere fugle på listen.

IMG 4420 Arkivfoto

Gravænder. Foto: Anni Oppelstrup

Vi takker turlederen for en god tur i det friske vejr.

Gråand-Troldand-Krikand-Pibeand-Spidsand-Skeand-Atlingand-Gravand-Grågås-Knopsvane-Vibe-Klyde-Svaleklire-Rødben-Lille Præstekrave-Hvidklire-Trane-Fasan-Rørhøg-Blåhals-Gransanger-Gærdesmutte-Engpiber-Sanglærke-Hvid vipstjert-Skægmejse-Stær-Gråkrage-Skarv-Fiskehejre-Hættemåge-Sølvmåge-Rørspurv-Blåmejse-Sivsanger-Ringdue.

Vi fik det til 36 arter og 7 rådyr.

Referat Erlend Thorvardarson