Referat af gråmejsetur til Mågeodde og Rotholmene den 14. september 2022

Vi startede dagen på mågeodde kl 9.00 og hele 12 personer mødte op ved den lidt trange parkeringsplads. Det fandt vi en løsning på senere, da der er fine parkeringsforhold helt ude for enden af vejen. Der var frisk vind og lidt truende skyer. Vi undgik det meste, og fik ikke lidt regn før til sidst på turen.

Der var ikke så mange fugle at se på Mågeodde. De var der, men gemte sig pga. vinden. Der sås dog en pæn flok Bramgæs, lidt småfugle og vadere.

Vi kørte videre til nordøst enden af Tissinghus sø, hvor en del lille Lappedykkere, Bekkasiner, flere ænder og gæs sås. En odder var meget tæt på os, da vi ankom, og den vedblev længe med at bade/soignere sig for øjnene af os – absolut en stor oplevelse for de fleste ?

20220914 Odderen underholder

Odderen underholder.

Derefter gik turen videre til Tissinghus havn, hvor snakken gik og kaffen blev nydt i det flotte madpakkehus på havnen. Men Gråmejser kan jo ikke holde sig i ro, så under kaffen blev meldt en del vadefugle ved bredden af Glomstrup Vig, og flere vader blev også se flyvende forbi madpakkehuset.

Vi drog videre til Rotholmene, hvor der var blevet lidt modlys og tillige højvande. De første turdeltagere sagde ret hurtigt farvel og tak for en dejlig dag, efter vi alle forinden havde nydt synet af de mange træsejlskibe passerende forbi på vej mod Struer - det var et smukt syn. 
Vi var dog stadig en pæn flok deltagere, som gik videre langs stranden mod syd, og det lønnede sig, da vi derude fandt en stor flok lysbuget Knortegæs og flere vadere. På vej tilbage til bilerne var det regnen kom ? 

IMG 2069 Sjgter

Det var et smukt syn at se de mange store sejlskiber.

Vi sagde ”tak for i dag og kom godt hjem”, meeen alligevel var vi 4, der liiige ville tjekke Hestør Odde, som kun ligger få minutter fra Rotholmene. DET kunne bestemt godt betale sig: Vi havde 400 almindelige ryler, dværgryle og stenvender i opskyl på stranden. De ænsede os næsten ikke, og det var en fantastisk oplevelse at stå så tæt på og se dem samt høre deres snakken. Dejlig afslutning på en dejlig tur  

IMG 2102 Der var mange

Et lille udpluk af de mange Alm. ryler.

Referent: Hans Dalsgård

Fotos: Anni OB

Finn A. har som sædvanlig styr på arterne: Gravand-Gråand-Krikand-Skeand-Troldand-Hvinand-Pibeand-Grågås-Lille Lappedykker-Knopsvane-Skarv-Fiskehejre-Hjejle-Rødben-Mudderklire-Strandskade-Alm ryle-Storspove-Pibeand-Vibe-Dobbeltbekkasin-Lille Kobbersneppe-Blishøne-Bramgås-Sølvmåge-Svartbag-Hættemåge-Engpiber-Stenpikker-Bogfinke-gærdesmutte–grønsisken-Landsvale-Bysvale-Digesvale-Stær-Tyrkedue-Ringdue-Rørhøg og en Odder. De 4 sidste deltagere så derudover dværgryle-stor præstekrave og stenvender. I alt 42 arter plus en odder.