Referat af gråmejsetur til Tange sø den 5. december 2022

Mandag d. 5. december trak årets sidste Gråmejsetur igen 13 deltagere, og traditionen tro startede vi med at gå ned til Gudenåen ved Energimuseet for at se efter vandstæren – dog efter vi havde nydt syn og lyd af 3 dompap på parkeringspladsen.

Vi var kun lige nået derned før vandstæren viste sig på åbredden, og kort efter satte den sig fint på bådebroen lige nedenfor hvor vi stod. Straks efter kom Isfuglen og satte sig på modsatte side af åen, så ønskestart på turen -det var vi enige om det var.

Vi fortsatte ned til stryget, hvor vi kiggede efter bjergvipstjert. Den fandt vi ikke, men i stedet underholdt en lille lappedykker i søen mens en lille flok sangsvaner og nogle grågæs hørtes overflyvende.

På vej mod diget ved Tange Sø var der en del småfugle i den lille skov. En træløber viste sig på et af træerne og fik stor opmærksomhed. Ligeledes med spætmejsen, fuglekongerne og en stor flagspætte.

Vi fulgte herefter stien og kravlede op på diget ved Tange Sø. Herfra er der et flot udsyn ud over søen, hvor der lå mange troldænder, hvinænder, gråænder samt nogle toppede lappedykkere. Stor skallesluger, skarv og fiskehejre meldte sig også senere til listen af fugle, og til slut kom en havørn glidende lige imod os - herligt.

Men det mest spændende på søen var dog en ”mystisk troldand”, som lå alene tæt på diget. Mystisk fordi alle de andre troldænder lå i en flok langt ude og mystisk fordi den hunfarvede troldand ikke lige matchede, hvad vi forventede af en troldand hun. Finn fortalte, at den havde ligger der alene i mindst 4 dage, så vi brugte NOGEN tid med at studere den. Da den svømmede nærmere os kunne vi se den havde en hvid ring yderst på næbbet, og i forvejen havde vi opdaget dens top på hovedet, så tankerne svirrede om halsbåndtroldand – eller en hybrid. Ingen af os havde før set en hun halsbåndtroldand, så vi meldte den ud som usikker og håbede på hjælp til bestemmelse. Så vidt vi ved er der ingen andre, der har tjekket fuglen, desværre.

Nu skulle vi jo helst ikke gå glip af frokosten, så vi gik i raskt tempo tilbage efter vores madpakker, som vi efterfølgende nød i det fri ved rastepladsen – en lidt halvvåd og kølig omgang.

20221205 Grmejsetur Energimuseet Poul Erik ved Finn og Georg ved John

Vi havde kun 1 time tilbage af den planlagte tur, så vi kom ret hurtigt videre til bilerne og kørte videre med et par stop ved roklubben og badestranden. Her fik vi dog ikke det store udbytte og det var også ved at være koldt, så vi sagde farvel med et knus og ønsket om et rigtig godt 2023.

Finn har som vanlig lavet en opgørelse over arterne – den kommer her:

Lille Lappedykker- Stor Skallesluger- Toppet Lappedykker-Hvinand-Troldand-Gråand-Blishøne-Rørhøne-Hvid And-Fiskehejre-Skarv-Vandstær-Isfugl-Grågås-Knopsvane-Sangsvane-Råge-Krage-Ringdue-Solsort-Rødhals-Fuglekonge-Sumpmejse-Blåmejse-Musvit-Gærdesmutte-Spætmejse-Stor Flagspætte-Grønirisk-Bogfinke-Træløber-Dompap-Sølvmåge-Husskade-Havørn