Referat af Gråmejsetur til Vandstære- og Isfuglelokaliteter omkring Viborg den 16. marts 2023

 

Vi har altså noget med de halsbåndtroldænder, når vi er på gråmejsetur 

Men denne gang er den go` nok, for fredag efter turen, fik vi bekræftet, at det VAR en hybrid halsbåndtroldand/ troldand vi så i søen ved Non Mølle stien. Vi brugte godt nok megen tid med at studere fuglen, og vi endte med at tro på, at det var en hybrid. Så er det så bare dejligt at få en bekræftelse på vore tanker inden vi melder den ud på dofbasen.

IMG 3153 Fint med alm troldand ved siden af

Fint med alm. Troldand ved siden af.

Ellers startede vores tur jo ved Niels Bugges Kro, og i Troldekløften blev vi straks fra start modtaget af en flot bjergvipstjert. Den sås fint på en gren i vandet, men senere var det spændende at se den fouragere i skovbunden lige op ad søen. Her var den ofte svær at finde, fordi dens farver faldt så godt i med blade, jordbund og grene. En rigtig dejlig start på turen.

 bjergvipstjert

 Bjergvipstjert.

 Mange småfugle hørtes også i Troldekløften, hvor især spætmejsens forskellige lyde tiltrak sig megen opmærksomhed. Heldigvis fik vi også en træløber at se og sådan én fandt vi også senere på stien Ved Non Mølle. Men vi hørte dem desværre ikke synge.

IMG 5253 Sptmejse

Spætmejse.

I frokostpausen på Naturskolen var der pludselig een, der råbte STORK, men det var nu en overflyvende trane, som vi også var meget glade for at få set

Ved Non Mølle var det især en flok charmerende halemejser, der fik stor opmærksomhed, men også de mange mejser samt de smukke krølhåret pragtbægre, som vi ALTID beundrer, når vi går tur der på stien på denne årstid, blev behørigt beundret.

20200219 Krlhret Pragtbgre

Krølhåret Pragtbægre.

Da vi kom til Rindsholm fandt vi hele 3 vandstære, og selv om vi havde set en enkel ved Niels Bugges Kro, så var det nu imponerende, at det desværre noget brune vandløb kunne præsentere så mange vandstære.

Isfuglen snød os uheldigvis på hele turen -selv ved Rindsholm, hvor vi ellers altid plejer at se den. Det var lidt skuffende, men eller var de 18 deltagere på turen vist alle godt tilfredse med de 33 arter vi så – og med Finns gode oplysende bemærkninger undervejs.

Næste Gråmejsetur går til Kølsen-Skals Engsø d. 20 april, og vi glæder os allerede 

Referat: AOB

Fotos: AOB

Arter: Finn Andersen:

Trane-Fiskehejre-Skarv-Knopsvane-Grågås-Gråand-Hvinand-Troldand-Hybrid Halsbåndtroldand/Troldand-Toppet Lappedykker-Stor Skallesluger-Sølvmåge-Krage-Råge-Allike-Ringdue-Musvåge-Tårnfalk-Grønspætte-Stor Flagspætte-Spætmejse-Træløber-Vandstær-Solsort-Misteldrossel-Musvit-Blåmejse-Halemejse sydlig-Gærdesmutte-Bogfinke-Kvækerfinke-Grønsisken-Bjergvipstjert