Referat af Gråmejsetur Tjele Langsø rundt tirsdag den 9. januar 2024

Referat Gråmejsetur Tjele Langsø rundt tirsdag den 9. januar 2024

På den, i denne omgang, allersidste smukke vinterdag, hvor træer, buske og græsser stod pyntet af hvide snekrystaller, var vi 8 Gråmejser, der mødtes ved det rekreative område vest for Vammen Camping.
Søen var som forventet næsten helt tilfrosset, men vores guide, Thorkil Brandt, havde mange fugle til os alligevel. Hele 39 artet blev det til, og det var rigtig gode arter ?
Ud over sang- og knopsvaner, trold-og gråænder samt blishøns, var der ikke meget liv i søen. Til gengæld var der liv i luften og i træer og buske. 5 røde glenter viste sig flot frem - især den ene, vi fik nærkontakt til, og så vrimlede det med småfugle. Nogle af de bedste var halemejser og gråsiskener, en rastende grønspætte samt 3 isfugle, som alle blev set raste forskellige steder - ret flot, synes vi selv ?
Nogle af os havde været tidligt oppe, så straks ved ankomsten til Søbadet i Bigum startede vi med formiddagskaffen og en mad. Efter at have tjekket området kørte vi videre mod Nørreådalen.
Vi var nået til Ørum, da Thorkil fik en opringning – tajgasædgæssene stod ved Nr. Vinge, hvor vi lige havde kigget efter dem. På grund af. markens bølgende facon havde vi ikke set dem, men nu vendte vi bilerne og kørte tilbage og så gæssene fra den modsatte side. Mindst 700 i alt var der, imponerende! Og selv om kun godt halvdelen kunne ses af os, så var det en kæmpe oplevelse. For tajgasædgæssene sås SÅ flot i medlys i teleskop - vi kunne se hvilke der var ringmærket og se fuglenes specielle karakterer.
Hvilken afslutning på turen ?
Vi var hurtige til at takke Thorkil og hyre ham til en tur igen på samme tid næste år ?.
 
Arterne blev: Skarv, fiskehejre, sangsvane, knopsvane, stor skallesluger, blishøne, gråand, troldand, tajgasædgæs, fiskehejre, isfugl, grønspætte, musvit, blåmejse, rødhals, bogfinke, spætmejse, gærdesmutte, halemejse, solsort, nordlig grønsisken, dompap, gulspurv, sjagger, ringdue, tyrkerdue, husskade, skovskade, allike, gråkrage, råge, ravn, sølvmåge, skovskade, fasan, tårnfalk, musvåge, spurvehøg, rød glente plus en ræv, der gik over isen.
 
Referat: AOB
Fotos: AOB
Tjele 1  Tjele 2
 
Tjele3