Referat af Gråmejsetur. Vandstære og isfugle omkring Viborg, torsdag den 14. marts 2024.

Referat Gråmejsetur, Vandstæretur ved Hald sø og omegn 14. marts

Det regnede. Sanglærken var i luften, sortspætte hørtes, krage og allike fløj forbi. Turleder Finn Andersen bød velkommen, og vi gik ned mod den lille sø bag kroen og Troldeslugten. En sikkert trafikdræbt mårhund lå ved en bil, og den stod vi og kikkede på lidt. Blåmejse, bogfinke, et glimt af sortspætten, allike i skoven. Vandstæren var klar, stod og vippede på en stamme i vandoverfladen og fløj lidt rundt. En runde i skoven gav musvit, spætmejse og misteldrossel. Ved vejen kom en træløber og satte sig ganske tæt på os. Nede ved søen så vi egern, gråand, toppet lappedykker, grågås, skarv og spejdede efter stor skallesluger. Jeg så den ikke. Nu var det næsten tørvejr; alligevel satte vi os ind under tag og fik formiddagskaffen. Snakken gik godt, Finn uddelte brochurer, og en deltager efterlyste frivillige til pasning af to nye områder i Fugleværnsfonden. Det ene ved Skjern hovedgård, og det andet ved Stoubæk Krat.

Skytteholmen var næste stop. Vi gik hen til Non Mølle. En flok troldænder, hvoraf en havde et afvigende lysere næb, men halsbåndstroldand var det ikke. Halemejser, grønsisken, sangdrossel, sumpmejse, en svævende musvåge højt over skoven, og flere træløbere. Den må vi udnævne til dagens fugl. En enkelt heldig deltager så isfuglen flyve forbi over kanalen. Så skulle referenten hjem og takker for en god tur med mange småfugle. De øvrige deltagere fortsatte til Rindsholm, hvor de forhåbentlig så endnu en vandstær.

Referent: Erlend Thorvardarson

Turleder Finn Andersen fortsætter: Vi var 13 deltager fra start af, men kun 11 fulgte med til Rindsholm. Her sluttede turen med to Vandstære - den ene under hovedvejsbroen, den anden sang under den gamle vejbro. En grønspætte gjaldede som afslutning på den udbytterige tur.

Artslisten kom til at se sådan ud:

Træløber-Korttået Træløber-Spætmejse-Grønspætte-Sortspætte-Sumpmejse-Blåmejse-Musvit-Halemejse-Grønsisken-Grønirisk-Bogfinke-Sangdrossel-Misteldrossel-Solsort-Vandstær-Isfugl-Gærdesmutte-Hvid Vipstjert-Rødhals-Sanglærke-Ravn-Krage-Allike-Råge-Skarv-Fiskehejre-Sølvmåge-Gråand-Hvinand-Troldand-Toppet Lappedykker-Stor Skallesluger-Grågås-Knopsvane-Sangsvane-Musvåge-Ringdue.

Så det blev til 38 arter samt et rødt Egern og en død mårhund på p-pladsen ved Naturskolen.

Med venlig hilsen Finn Andersen

Vandstær

Vandstaer

Træløber:

Traelober