Referat af Gråmejseturen til Rosborg Sø den 4. juli 2023

Det regnede kraftigt, mens vi kørte mod mødestedet. Alligevel var der syv veloplagte deltagere, alle klædt fornuftigt på i regntøj og støvler. Vi parkerede ved Sunshines hytte og gik ned mod broen over Mønsted Å. Munk, løvsanger, sangdrossel, gærdesanger og tornsanger var på plads. Rødrygget tornskade sad i buskene nede ved gården. Mens vi stod der og kikkede, kom en fiskeørn ind og kredsede i nogle minutter, inden den fløj videre mod nordøst. Det var dagens overraskelse. Nogle så et par traner flyve op langs åen, og måske derfor så vi ikke traner længere mod syd. Vi holdt os på vestsiden af dalen og gik ad den øverste vej udad. Det gav blandt adet bynkefugle. Jævnligt kom kraftige regnbyger; somme tider stod vi lidt i læ, og ellers gik vi bare videre. Ved vendepunktet tog vi frokostpausen, nu i sol, og så gik vi tilbage ad den lavere rute. Gallowaykvæg, rå med lam, musvåge over skoven, grønspætte, gulspurv, rødrygget tornskade han og hun, endnu en bynkefugl – men ingen traner. Til gengæld var der adskillige dobbeltbekkasiner, der sad og tikkede i buskene og i ny og næ tog sig en flyvetur. En kom hen over hovederne på os og demonstrerede vrinskelyden med sine halefjer. På den sidste del af turen fløj en ravnefamilie på 5 forbi og landede i nogle grantræer ved Rosborg laden.

Ud over fuglene så vi interessante insekter og planter, som nogle deltagere vidste meget om.

På trods af de hidsige byger blev det en god tur med mange fuglearter. Vi takker den udholdende turleder Anni for indsatsen.

Referat Erlend Thorvardarson

På den 4,5 timers lange tur nåede vi i alt op på 40 arter foruden larver af blodplet, femplettet køllesværmere, grøn køllesværmer og utallige sommerfugle i forskellige udgaver. Dog ingen dukater denne gang

De 40 fuglearter:

Gulspurv, fiskeørn, engpiber, skovpiber, bysvale, landsvale, sangdrossel misteldrossel, dobbeltbekkasin, sølvmåge, tårnfalk, rødrygget tornskade, mursejler, ravn, gråand, blåmejse, grønspætte, rørhøg, bynkefugl, rørspurv, sanglærke, musvåge, musvit, topmejse, gærdesanger, munk, gærdesmutte, bogfinke, solsort, gransanger, løvsanger, tornsanger, havesanger, fuglekonge, grå fluesnapper, rødhals, ringdue, gråkrage, fiskehejre og trane.

 

thumbnail 20230704 Annalis Georg Erlend John Clausen Per og Hans