Referat af turen rundt om Søndersø den 12. februar 2023

28 deltagere så eller hørte 28 arter i løbet af et par timers vandretur rundt om Søndersø.

På turen i januar blev den første lærke annonceret som en god mulighed på februarturen. Det holdt hårdt, men en enkelt trækkende lærke blev spottet.

Følgende arter blev registreret (i hvert fald af turlederne):

Grågås, knopsvane, fiskehejre, blishøne, grønbenet rørhøne, stor skallesluger, gråand, troldand, hvinand, skarv, råge, allike, gråkrage, husskade, solsort, gærdesmutte, grønirisk, dompap, musvit, blåmejse, hættemåge, stormmåge, sanglærke, korttået træløber, bogfinke, kvækerfinke, ringdue, tyrkerdue.

På næste måneds tur, den 12 marts, kunne den første hvide vipstjert være en mulighed.

Referent: Villy Lauritsen