Referat af turen rundt om Viborg Søndersø den 8. januar 2023

En flok hyggelige mennesker var mødt op til en tur rundt om Søndersø søndag formiddag. Nogle med stort kendskab til fuglene, andre uden den store forhåndsviden. Meningen med denne månedlige tur om søen er netop at åbne øjnene for, hvilket fugleliv der faktisk er her midt i byen og i løbet af året at opleve naturens forandring.

Følgende fugle blev set i dag: Grågås, bramgås, knopsvane, fiskehejre, blishøne, grønbenet rørhøne, stor skallesluger, gråand, troldand, hvinand, skarv, råge, allike, gråkrage, husskade, stor flagspætte, stær, solsort, gærdesmutte, grønirisk, dompap, kernebider, musvit, blåmejse, halemejse, hættemåge og stormmåge.

Næste tur omkring Søndersø er den 12. februar kl. 10 til ca. kl. 12.