Referat af Vintertur til Agger Tange den 3. januar 2022

Den traditionsbundne tur til Agger Tange den første søndag i det nye år, blev i år gennemført trods Corona og tåge.

Det var mildt for årstiden, 8 graders varme, da de 20 turdeltagere mødtes ved Svaneholmhus søndag morgen. På grund af tågen var sigtbarheden lav, men den sydligste ende af Agger Tange blev finkæmmet, i håbet om at finde Bjergirisker og Snespurve. Vi fandt dem ikke. Derimod var der en del Storspover og andre vadefugle, Skarver og Ederfugle. Sælerne lå og dasede ovenpå nytårsløjerne, og da de var forholdsvis tæt på, fik alle dem set fint i teleskoperne.

Da vi indså at småfuglene glimrede ved deres fravær, kørte vi ud til P-pladsen, hvor vi i bedste Corona stil, indtog vores formiddagskaffe stående i det fri. Så fortsatte, tilsat fornyet energi, ud til spidsen af den lange mole. Her gælder det om at holde tungen lige i munden, når man både skal kigge på fugle og se efter at man ikke træder ned de mange huller.

 

DSC05103

Det blæste ikke mere end vi kunne gå helt ud på spidsen af den lange mole.

De Sortgrå ryler var på plads og kunne iagttages, mens de søgte føde på de store sten. En enkelt Sule fiskede, men kunne kun anes i tågen. Det mest overraskende var en Vindrossel, som holdt til næsten helt ude for enden af molen. Den virkede lidt forpjusket, men havde travlt med at søge føde. Måske den er kommet træt ind fra havet, og havde brug for at samle kræfter, inden den kunne fortsætte sin rejse.

DSC05082

Sulen fisker i tågen.

DSC05228 1

Sortgrå ryle.

DSC05263

Vindrossel.

Alle vendte tilbage til bilerne med benene i behold. Turen sluttede med et enkelt stop på vej tilbage, men tågen var på det tidspunkt så gerende at vi opgav at kigge mere. Vi havde dog haft en god og hyggelig tur og der blev taget hul, ikke bare på et nyt år, men på et nyt fugleår med jagten på nye krydser af årsarter.

Tak til Jan Kristensen som var turleder, og som altid gjorde en god indsats.

Artslisten blev på 34: Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Knortegås, Gråand, Spidsand, Krikand, Troldand, Ederfugl, Hvinand, Toppet Skallesluger, Gravand, Rødstrubet lom, Sule, Skarv, Fiskehejre, Tårnfalk, Strandskade, Sortgrå ryle, Stenvender, Rødben, Lille Kobbersneppe, Storspove, Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, Lomvie, engpiber, Skærpiber, Vindrossel, Sjagger, Gråkrage.

Fotos og Referat: Elly Hansen