Referat fra Gråmejsetur omkring Viborg 18.januar.2022

Det er rigtig dejligt, når vi kan holde hvad vi lover. Og det kunne Gråmejserne i dag.

Vandstæren var på plads ved Troldekløften, og der var mindst 2 ved Rindsholm. Isfuglen sås kort ved Hald Sø, mens den pænt sad til skue ved Rindsholm. Som rosinen i pølseenden fik vi vores store ønske om bjergvipstjert opfyldt 
Den blev set længe og rigtig flot som turens sidste fugl fra broen ved Rindsholm.

Så turleder Finn Andersen kunne med god samvittighed til slut takke de 22 fremmødte for en rigtig dejlig tur i fint vejr og samtidig være rigtig glad for dagens forløb.

Vandstæren i Troldekløften var flink til at stille op til fotografering, og her endda med noget i munden – gad vide, hvad den har fundet?

Der er selvfølgelig ikke megen lys i Troldekløften, men der var et fantastisk flot spil i farverne på vandet.

Men der var selvfølgelig mange andre fugle på turen- knap 40 arter i alt.
Området ved Niels Bugges kro bød på mange charmerende grønsiskener og halemejser, gjaldende sortspætte, som lige blev skimtet, da den fløj væk samt mange træløbere og spætmejser. På Hald Sø lå en del stor skalleslugere.

Vi fulgte bækken i Troldekløften og kom ud til Hald Sø. Her var vi nogle, der klatrede op på den nu træfattige top og så udsigten over søen. Fotograf: Mette Møller Christensen.

Dejligt med pause i læ og på tørre borde/bænkesæt ved Naturskolen.


Efter kaffepausen ved naturskolen var vi heldige at se og høre overflyvende blisgæs. Vi ledte også efter den stedlige natugle, men den var desværre ikke på sin pind.

Derefter kørte vi til Skytteholmen, hvorfra vi travede turen til Non Mølle. På denne strækning var der underligt nok lidt tomt, men vi fik da set knopsvaner, hvinænder og troldænder, som nye arter.

Turen fortsatte i bil til Rindsholm,  som var sidste stop på turen, og her var det helt anderledes. Foruden smukke grønsiskener og halemejser så underholdt som tidligere nævnt 2 vandstære, og isfuglen var virkelig flink ved os, så alle fik set den fint. Desværre blev vi noget bekymrede over det okkerbrune vand, der strømmede ud i Nørreå fra åen ved dambruget – det brune stads lignede okker, der kan sætte sig på fiskenes gæller, og isfuglen kan ikke finde føde I sådan noget grumset vand. Så mon ikke der skal gøres noget ved det forhold.

Det brune uklare vand her kan godt ligne okker, og det er ikke særligt godt for vandkvaliteten i åerne.

Selv om vandet i Nørreå blev grumset af det brune udløb, så var det her vi så 2 vandstære samt den siddende isfugl. Lad os håbe de kan blive ved med at finde føde, så de bliver i området.

Da vi var klar til at tage hjemad kom Robin og sagde han havde fundet bjergvipstjerten. Hurtigt fik vi os flyttet til broen på Gammel Århusvej, og der var den! Vi fulgte stien langs åen og fik set bjergvipstjerten rigtig godt, og det var noget alle vi deltagere satte rigtig stor pris på.


Stor tak til Finn for en oplevelsesrig tur.

Fuglearter på turen:

fuglekonge, spætmejse, blåmejse, musvit, knopsvane, sangsvane, fiskehejre, rødhals, hvinand, troldsand, gråand, grønirisk, musvåge, dompap, blisgås, stor skallesluger, isfugl, ringdue, råge, gråkrage, allike, gærdesmutte, træløber, sortspætte, bogfinke, halemejse, grønsisken, sortmejse, sumpmejse, ravn, kernebider, solsort, vandstær, stor flagspætte, hættemåge, sølvmåge, bjergvipstjert

Referat og fotos: AOB