Referat fra Gråmejsetur til Virksund, Bøstrup og Ørslevkloster 17. marts 2021

Højt solskin og højt humør, fordi vi endelig kunne gennemføre en Gråmejsetur igen. Alle regler for foreningsaktiviteter i fri luft blev gennemgået af turlederen Anni, og dem overholdt vi. Toppet og stor skallesluger, knopsvaner og flere andearter lå i vandet fra dæmningen og ud i bredningen. På den lille pynt så vi en stor regnspove gå rundt. En lille flok rødben opholdt sig på stenene på selve dæmningen; vi diskuterede, om de var islandske eller ej, uden at få det afklaret. På fjordsiden så vi især mange hvinænder og svaner. En skarpøjet deltager fik øje på tre dobbeltbekkasiner i rørbevoksningen mod vest.

IMG 1756 Islandsk roedben Virksund 1024x683

Rødben fra Virksunddæmningen – mon ikke det er islandske… Foto fra guidens tidliger besøg.

Solen skinnede stadig, da vi kørte videre til Bøstrup og parkerede ved forsamlingshuset. Turlederen fik en lang samtale med en havemand om grønspætten, mens vi andre gik hen mod skoven.

IMG 2354 1024x768

På turen gennem Bøstrup Skov, både til og fra Løkkedyb, var misteldroslen dominerende med sin sang. Foto fra turguidens tjek af turen forinden.

Bogfinke, mejser, syngende misteldrossel, trommende stor flagspætte, et par dompapper, og så var vi ude på mark og eng ved Løkkedyb. Fra diget så vi spids-, krik-, pibe-, grav-, hvin- og gråand, de to skalleslugerarter, knopsvaner, rødben, strandskade og stor regnspove. Gråkrager var der hist og her, men ikke sortkrage (corvus corone!). Et godt sted at kikke fugle fra, med udsigt over mod Ulbjerg klint og Lounshalvøen. For flere deltagere var det et nyt sted.  Turen tilbage gik ad en anden vej, en meget afvekslende sti gennem skoven. Der overvejede vi, hvem der havde lavet huller i myretuerne. Spætte, drossel eller?

20210317 Efter gode obs ved Loekkedyb er vi her paa vej til frokostpause ved Boestrup Forsamlingshus 1024x673

Efter gode obs. ved Løkkedyb er vi her på vej til frokostpause ved Bøstrup Forsamlingshus

Kaffe og snak fik vi på bænkene ved forsamlingshuset i Bøstrup. Klokken var blevet over 12, men alligevel ville alle med til Ørslevkloster.

20210317 Klar til turen rundt i Oerslevkloster Skov som gav arter vi ikke havde haft i Boestrup Skov 1024x751

14 deltagere, der var mere end klar til at udforske skoven ved Ørslevkloster

Ind gennem kirkegården og ind i skoven, hvor vi omgående så træløber. Spætmejse, blåmejse, musvit, rødhals, gærdesmutte, misteldrossel igen, solsort. Et par ravne skældte ud over vore hoveder, og mon ikke det var deres meget store rede, vi kunne se højt oppe. Stor flagspætte. Der var allerede mange fuglearter på listen. Den sidste krølle på skovturen gik op til jomfrutræet, hvor de unge piger dansede i fortiden.

20210317 Kvindsnapboegen er en knap 500aar gammel boeg der gik ud i 1990erne Egnens karle og jomfruer har afholdt mange fester paa dansepladsen ved boegen 1024x768

Kvindsnapbøgen er en knap 500år gammel bøg, der gik ud i 1990erne. Egnens karle og jomfruer har afholdt mange fester på dansepladsen ved bøgen. Efter bøgen gik ud er den blevet ramt af et lyn, som Majken så fint huskede

Nu står der en afbrændt stamme tilbage. Men over marken syd for skoven var der tårnfalk og musvåge, pludselig kom en vandrefalk forbi. Ingen kunne ikke forlange mere, men det fik vi. På vej tilbage til bilerne hørte og så vi sangdroslen!
På de 15 deltageres vegne tak for en fin tur med mange arter.

Ref. Erlend Thorvardarson

54 fuglearter blev set på turen:

Toppet lappedykker, toppet skallesluger, stor skallesluger, skarv, knopsvane, grågås, gråand, gravand, pibeand, krikand, spidsand, hvinand, toppet lappedykker, fiskehejre, spurvehøg, musvåge, vandrefalk, tårnfalk, fasan, strandskade, stor præstekrave, dobbeltbekkasin, vibe, storspove, rødben, sølvmåge, hættemåge, svartbag, ringdue, stor flagspætte, sanglærke, engpiber, gærdesmutte, rødhals, solsort, sangdrossel, misteldrossel, sumpmejse, blåmejse, musvit, spætmejse, træløber, skovskade, allike, gråkrage, ravn, stær, gråspurv, skovspurv, bogfinke, stillits, dompap, gulspurv og rørspurv.

Samt en sæl set ved Virksund

Fotos: AOB