Referat fra Gråmejsetur, Virksund og Løkkedyb den 17. marts 2022

Efter forårsdage med lune vinde og solskin var der torsdag morgen en strid sydøstenvind, gråvejr med lidt dis i luften og 5 grader. Alligevel mødtes ni deltagere og turleder Anni på havnen i Virksund.

Der var anlægsarbejde i gang, måske en ny toiletbygning, og vi måtte flytte bilerne, så fliselæggerne kunne komme til. Vi fandt læ nede bag en bygning tæt ved kajen og havde direkte udsigt til ca. 30 rødben på en lille revle. Islandsk eller almindelig? Almindelig, oplyste Anni. En flok fløj rundt og viste de karakteristiske tegninger. Spredt ud over vandet var der hvinænder, skarv, knopsvaner, gravænder, krager, hættemåger og sølvmåger.

Erlends rdben P1060506

Rødben ved Virksunddæmningen. Foto: Erlend Thorvardarson

En udfarvet svartbag kom flyvende hen over området.

På sydsiden af dæmningen var det svært at finde læ til teleskoperne. Mange svaner lå i læ ovre under Marens Patter, en fed sæl lå og hvilede på den lille odde og ude på vandet nogle hvinænder og en toppet lappedykker.

20220317 Med et smil

Gråmejser er seje – de 9 deltagere tog den hårde modvind på strækningen fra  Løkkedyb til Ørslevkloster Skov med et smil. Foto: Anni Oppelstrup.

Så kørte vi ad Mosevej ind i Bøstrup sommerhusområde, parkerede bilerne og gik ud gennem engene mod Løkkedyb. Sanglærke, engpiber, og ved det ensomme sommerhus bogfinke og/eller grønirisk.

Fra diget kunne vi på nogen afstand se knopsvaner, gråænder, toppet skallesluger, strandskade, en enkelt stor regnspove samt de allestedsnærværende krager og måger. Alle hegnspæle blev afsøgt, men der viste sig ingen vandrefalk.

På vejen op mod sommerhusområdet sås dagens eneste rovfugl, en musvåge. Men nåletræerne på tilbagevejen gav fuglekonge, sortmejse, blåmejse, stor flagspætte og solsort.

Nu var det så småt begyndt at regne, så vi kørte over til Bøstrup forsamlingshus og sad i læ og ly med vores madpakker.

Både her og under vandreturen gik snakken godt om de uopslidelige emner: Hvad vi så sidste år, og hvorfor de fugle ikke var her nu, hvor man kunne se sort- og grønspætter, og om natuglen var på sin sædvanlige plads ved Krabbesholm. Og var det gråspurv, skovspurv eller måske hvid vipstjert, der smuttede forbi henne ved hushjørnet? Det var vipstjerten, forlød det fra de to, der vovede sig ud i regnen.

20220317 110604

I læ for vinden drøftedes lidt af hvert – altid hyggeligt at være sammen og se nye lokaliteter. Foto: Anni Oppelstrup.

Nu regnede det nemlig, så det trommede på taget, og vi blev enige om at opgive skovturen ved Ørslevkloster.

20220317 112752

Vi mangler hjælp til ID på disse fugle, men vi blev enige om det i hvert tilfælde var standfugle . Foto: Anni Oppelstrup.

Det var en veltilrettelagt rute med læ på en del af strækningen på trods af den stride kuling.

38 arter: 

stor skallesluger, toppet skallesluger, strandskade, svartbag, sølvmåge, hættemåge, blishøne, knopsvane, grågås, pibeand, gråand, gravand, hvinand, krikand, rødben, storspove, gråkrage, ringdue, sanglærke, engpiber, musvåge, stær, vibe, fiskehejre, skarv, bogfinke, grønirisk, musvit, blåmejse, fuglekonge, sortmejse, bogfinke, dompap, solsort, stor flagspætte, sumpmejse, skovspurv og hvid vipstjert.

Tak til turlederen Anni.

Referat: Erlend Thorvardarson