Referat fra miljøfugletur 21.2.22, Gråmejsetur

Det var meget opløftende at turen startede i solskin, og de 15 deltagere kunne glæde sig over det gode vejr fortsatte – dog med en lidt kraftig vind i åbent landskab.

Vi mødtes kl. 10 ved Idom Kirke, og vores gæsteguide Hans Rasmussen fra Holstebro fortalte, at der holder en svaleklire til ved åen lige neden for kirken. Så det blev første punkt på dagsordenen at gå en tur til åen. Desværre var kliren ikke til stede – måske på grund af de store vandmasser, der strømmede forbi efter nattens store regnfald.

I det hele taget kunne vi ikke prale af et stort antal fuglearter i første halvdel af turen, men der var deltagere, der pralende berettede om deres fund af bjergpiber ved Hvolsted Dambrug   
Mere om det senere 

Efter turen ved åen fortsatte vi i egne biler til Bertel Hestbjergs Poppelgrise (læs evt. mere på ”Hestbjerg Økologi”). Her fortalte Hans beredvilligt om hele projektet med de økologiske frilandsgrise, og om de fugle, som bedriften tiltrækker. Derefter travede vi en tur langs indhegningerne og havde stor fornøjelse af at se alle smågrisene fare rundt på markerne og mellem træerne. Selv de store søer kunne ind imellem ses i galopspring, hvis de da ikke gryntende gravede efter trærødder mellem poplerne.

Underligt nok så vi kun 1 ravn, og den var død 

IMG 0891 Frilandsgrise scaled

Poppelgrise

IMG 0887 Lukket fodertrup scaled

Der har altid været mange ravne ved frilandsgrisene, og der er for nylig set 300 i luften over området. Derfor er der givet tilladelse til at skyde et vist antal af dem. Efter at minkfarmende er blevet lukket ned, så er der også kommet mange måger efter mad hos grisene. For at begrænse fugles adgang til fodertrugene er der nu lagt låg på.

IMG 0886 Nemt at aabne fodertrug scaled

Grisene har ingen problemer med selv at åbne, så de kan finde foderet.

IMG 0889 Altid god stemning 1 scaled

Der er altid god stemning blandt Gråmejserne

IMG 0893 Her supplerer Agner Hans 1 scaled

Vi fortsatte derefter til Vester Hvoldal Dambrug, som er et moderne og renoveret dambrug, som opfodrer regnbueørreder efter de er klægget i tanke på et Egholm dambrug i nærheden. På Hvoldal vækster fiskene i ferskvand til ca. 1000 g, hvorefter de efter deres natur transporteres til saltvandsgårde i Snaptun i Horsens fjord. Herefter bliver de fortrinsvis solgt til Japan.
Dambruget er interessant fordi de gamle damme ligger hen i vildnis som vandrensedamme inden vandet lukkes ud i Idom Lilleå.
Vi havde fået tilladelse til at gå rundt i hele det spændende område, men vi var efterhånden blevet sultne, så vi startede med madpakkerne i maskinhuset, hvor ejer havde sat bord og stole frem til os – det var vi meget taknemmelige for.
Underligt nok var der temmelig fugletomt, da vi endelig gik ud mellem dammene – de andre år vi har været der har det vrimlet med mange arter. Så vi delte os op i mindre grupper i håb om, at trave en bjergpiber op, og det var der altså en mindre gruppe, der lykkedes med! Vi andre blev snydt, men tillykke til jer, der var heldige  

IMG 0895 Ung knopsvane scaled 

Der var en del knopsvaner i dammene, og flere ungfugle som denne.

Dejligt på nært hold at se de er brune i fjerene og ikke grå, som ungfugle af sangsvaner.

IMG 0897 Odder maaske scaled

På et af digerne langs dambruget fandt vi denne klat, som vi formoder er efterladt af en odder.

På vej til Kytterup Enge lavede vi et stop ved ”Skærum Mølle”, som i dag er Folkeuniversitet og Per Kirkeby-observatorium og meget mere. Herfra og over til Vemb by ligger et vådområde i tilknytning til Storåen-etableret som bundfældning af næringssalte. Lokale deltagere på turen har aldrig set området så vandrigt før som nu. Stedet er et hotspot for svømme- og dykænder året rundt. Teleskoperne kom på arbejde, og der var heldigvis MANGE fugle i området, så nu voksede turens artsliste 

IMG 0901 Havoern scaled

På vej til Skærum Mølle sås turens første havørn – det blev således til 4 i alt på turen

Sidste stop på turen var en vandretur på reservatdiget fra Kytterup pumpestation og til en nyetableret gangbro over Storåen. Her har vi på den ene side reservatet Felsted Kog og på den anden endnu et oversvømmet engareal anlagt som bundfældning af næringsstoffer. Området blev på et tidspunkt udbudt til salg. Fugleværnsfonden bød på området – men for lidt. Området blev opkøbt til jagtformål og er i dag et fremragende rasteområde for vinterfugle.

IMG 0903 Taarnfalk 1

En tårnfalk tog imod os ved ankomsten til pumpehuset.

Vandreturen på diget foregik i læ for vinden og stadig i solskin, og den bød på mange gode oplevelser – I luften 3 havørne i konflikt, blå kærhøg, tårnfalk samt en overraskende rørhøg hun. På vådområdet desuden lille skallesluger han samt sølvhejrer. Ved diget mange småfugle SAMT (en sejr for et par andre deltagere) en bjergpiber, der fløj hen over diget 

IMG 0917 scaled

Een af de 2 sølvhejrer vi så – ret langt borte

Turen blev forlænget med 1 time – vejret, selskabet og guiden var fantastisk og vi trængte altså til den gåtur.

IMG 0919 gaatur paa diget scaled

Nogle mener turen på diget frem og tilbage var længere end 2 km, men det var i hvert tilfælde en flot og begivenrig tur.

Turen sluttede med 44 fuglearter:

Fiskehejre, knopsvane, sangsvane, ravn, gråkrage, sølvmåge, hættemåge, spætmejse, sjagger, stær, musvåge, vibe, ringdue, husskade, sanglærke, bogfinke, engpiber, bjergpiber, solsort, dobbeltbekkasin, blåmejse, musvit, gærdesmutte, rødhals, dompap, sumpmejse, grønirisk, stor flagspætte, gråand, blishøne, pibeand, troldand, hvinand, spidsand, gravand, krikand, skarv, havørn, lille skallesluger, stor skallesluger, sølvhejre, blå kærhøg, rørhøg samt tårnfalk.

Og det var da ikk` så ring` endda 

Referent: AOB -med stor tak til Agner Svenstrup, som har skrevet beskrivelser af områderne.

Fotos: AOB