Referat Gråmejsetur til Eskjær Gods 18. maj 2021

Kl. 7 mødtes 12 erfarne deltagere med turlederen Anni. Bysvalerne fløj over gårdspladsen, allike, ringdue og hvid vipstjert sad på hovedbygningens tag. I voldgraven så vi gråand og grønbenet rørhøne.

IMG 3342 Graaand paa rede 1024x768

Gråand i gammel rede i voldgraven

Smuk graaand hun paa rede i voldgraven 1024x768

Erlend fik et flot nærbillede af hunnen på reden

Skoven ned mod Skive fjord er meget afvekslende, gamle træer, ung bevoksning, lidt nåletræer hist og her, lysninger og græsgange. Bogfinke, munk, løvsanger, gærdesmutte, rødhals, solsort, sangdrossel, musvit var der i skoven.

Munk hun ved sommerhuset 1024x693

Munken var dominerende i fuglekoret – her en hun, som efter sigende også synger.

Længere nede mod fjorden hørte og så vi skovpiber, gærdesanger, tornsanger, musvåge, kragefugle, af turlederen kaldt baskere, og spor efter spætter i træstubbene. Sølvmåge og stormmåge fløj over fjorden, og derude lå anlæg til muslingedyrkning. Vi fik en god snak om miljøpåvirkningen fra de mange anlæg i Limfjorden.

IMG 3329 Paa vej op til udsigten 1 1024x649

Gråmejserne på vej op til udsigten. Her hørte og så vi især skovpibere, men vi fik også en snak om muslingeanlæggene i fjorden 

Kaffepausen holdt vi ved Tehuset helt nede ved stranden, hvor der var bænke og stole til alle.

IMG 3332 Kaffepause ved det hvide sommerhus 1 1024x768

Snakken går ALTID livligt under kaffepausen

Turen tilbage gik ad en anden vej gennem skoven, igen afvekslende og fuglevenlig.

IMG 3333 Ingen sumpmejser eller traeloebere langs baekken 1024x747

Desværre ingen sumpmejser eller træløbere lang bækken – efter kaffepausen

Erlend fangede lige turleder i det groenne 1024x768

Erlend fangede lige turlederen på kvægfolden

Gråanden sørgede for turens usædvanligste oplevelse; den sad på taget af et hus nede i skoven, en anden lå på reden i voldgraven og lod sig ikke forstyrre af os.

IMG 3337 Peder opdager en and paa tagryggen 1024x768

Peder var vist den første til at spotte anden på taget

IMG 3336 Det var en graaand 1024x768

Det var en gråand

Kl. 10 fortsatte hele flokken til Sdr. Thise strand, et idyllisk lille sted med en næsten lodret høj lerskrænt. Digesvalerne sværmede rundt, ud og ind af hullerne. Mindst 80, gættede vi på. Og midt oppe på skrænten har stor hornugle rede. De forreste så den forsvinde op over skrænten, da vi kom – vi var nok alligevel for mange, desværre. Eventuelle unger har ligget helt stille, så vi ikke skulle se dem. Vi holdt en god afstand til skrænten for ikke at skræmme beboerne, og gik hurtigt tilbage til bilerne igen.

Det blev afslutningen på en god morgentur med masser af fuglesang – bortset fra, at nogle deltagere tog færgen til Hvalpsund for at se den rødvingede braksvale ved Vilsted sø.
(Og vi SÅ den – flot endda :-D)

Referat: Erlend Thorvardarson
Fotos: AOB

Fuglearter:

Fiskehejre, skestork, gravand, gråand, grønbenet rørhøne, bogfinke, gærdesmutte, rødhals, gulspurv, skovspurv, gråspurv, grønirisk, stillits, spætmejse, dompap, musvit, blåmejse, landsvale, bysvale, digesvale, hvid vipstjert, munk, tornsanger, løvsanger, gransanger, gærdesanger, sangdrossel, solsort, skovpiber, engpiber, stær, gråkrage, allike, skovskade, ringdue, fasan, musvåge, sølvmåge, stormmåge, stor hornugle.

40 arter