Referat Gråmejsetur til Kølsen Enge 15. april 2021

 

En Gråmejsetur hvor vi var 21 m/k der mødte op i det gode vejr på P – pladsen ved Løgstørvej.

IMG 3094 Hen ad stien 1024x768

Vi fulgte trampestien langs Skals å til udløbet i Hjarbæk Fjord hvor madpakken blev gået igennem og måske tømt

IMG 3095 Ved foerste bro 1024x768

Ved den første bro var der igen gevinst – 2 blåhalse sang lystigt

IMG 3103 Kaffepause 1024x768

Nogle fik kaffen på her.

IMG 3104 Hjarbaek Fjord 1024x768

Andre fik den på broen, mens de studerede fuglene på Hjarbæk Fjord

Med det fantastisk gode vejr og kun svag vind var der flere der fik deres ønske opfyldt: Nemlig at både se og høre en Blåhals for første gang! Der blev set mindst 7.

IMG 5202 Blaahals Hegnsvej 1024x768

IMG 4539 1024x768

Rørspurvene blev der hørt mange af, og 2 par rørhøge udførte parringsleg ud over rørskoven.

IMG 9044 Han i landing 1024x768

Rørhøg han blev beundret af de fleste deltagere

Fuglesangen var dæmpet noget da vi gik retur til bilerne, vi var nogle stykker der gik bagerst der fik hørt lidt sang fra en Rørsanger.

Dagens fugle:
Gråand-Krikand-Pibeand-Troldand-Hvinand-Stor Skallesluger-Grågås-Knopsvane-Vandrikse-Rørdrum-Fiskehejre-Skarv-Dobbeltbekkasin-Rødben-Vibe-Tårnfalk-Musvåge-Rørhøg-Krage-Allike-Skovskade-Fasan-Ringdue-Sanglærke-Bomlærke-Blåhals-Rørspurv-Hvid vipstjert-Rødhals-Gærdesmutte-Skægmejse- Engpiber-Blåmejse-Blishøne-Mosehornugle-Hættemåge-Sølvmåge    Det blev til 37 fuglearter og to Rådyr 

Tak til deltagerne for altid at møde op med godt humør       

Referent: Finn Andersen   Fotos: AOB                   

Fotos: AOB