Referat Gråmejsetur til Tange Sø 24.11.20

Tirsdag d. 24.11 kunne 13 par øjne på Gråmejsetur til Tange Sø hverken se nordisk lappedykker fra diget i nord eller mandarinand ved roklubben – selv om begge fugle dagen efter var på plads, hvor de skulle være! Vi vælger derfor at tro, at de har begge var på udflugt, da vi Gråmejser kom forbi  Men ellers blev der, på trods af det tunge vejr, set en del fugle – både på gåturen i området ved Energimuseet og senere ved et par stop ved Tange Sø.

IMG 1110 Kanoer 1024x768

Vi glædede os over de unge mennesker skulle på tur, selv om vi havde håbet af få vandstær lige her.

Turen startede ellers lidt uheldigt, da en flok unge mennesker var klar til en kanotur lige netop der, hvor vandstæren skulle være. Men efter kanoerne var væk så nogle af deltagerne en vandstær bade i kanten af åen, mens andre deltagere nåede at se bjergvipstjert inden den forsvandt helt. Heldigvis underholdt 2 vandstære selskabet, da vi senere kom forbi på vej hen til bilerne for at holde en tiltrængt kaffepause.

IMG 1114 Der var pludselig 2 vandstaere 1024x768

20201124 John og Erlend faar sig en snak 1024x768

20201124 Stop ved Tange Soe Roklub 1024x768

Vi stoppede ved Tange Sø Roklub fordi der i flere dage var meldt en mandarinand ind herfra, men den var desværre ikke hjemme, da vi var der.

20201124 Ved Tange Soe roklub 1024x768

Vi var i øvrigt mange, der blev imponeret over dette flotte regnvandsafløb ved klubhuset

Som I nok bemærker, så er dette referat lidt forsinket, og grunden er, at turleder blev sat på en opgave undervejs. Ved det store dige ved søen i nord er der lavet et overløbsbassin ved slusen. I den ene ende af bassinet er der i bundet en flot, flot ”motorvej” lavet af store sten, som nærmest står på højkant. Flere af deltagerne bemærkede dette, og spurgte til grunden for herfor.

Umiddelbart kunne ingen svare på dette, så turleder Finn Andersen lovede at kontakte Elværket med spørgsmålet. Det er nu lykkes at få fat i direktør Rasmus Lambert, som fortæller, at stenene på højkant er lavet som en slags buffer, der dæmper vandet i bassinet, så det ikke løber alt for hurtigt ud i åsystemet.

Overløbsbassinet er lavet i 20erne, da Elværket blev bygget, og der har været 3 stk. af dem.

Som altid en tur med hyggeligt selskab og følgende fugle blev set på dagen:

Musvåge, havørn, vandstær, bjergvipstjert, hvinand, gråand, troldand, taffeland, blishøne, vandrikse, lille lappedykker, toppet lappedykker, stor skallesluger, knopsvane, sangsvane, fiskehejre, skarv, sumpmejse, halemejse, musvit, blåmejse, rødhals, gærdesmutte, spætmejse, ringdue, gråkrage, allike, sølvmåge

Fotos og referat: AOB