SORTGRÅ RYLE OPTÆLLINGEN DEN 9. JANUAR 2022

Tilmeldingen har været flot og på DOF Nordvestjyllands vegne vil jeg gerne takke for jeres interesse og opbakning. I alt er ca. 16 optællere er tilmeldt.

Jeg har fordelt jer alle med udgangspunkt i jeres ønsker, men i enkelte tilfælde har jeg været nødt til at fordele anderledes.

Fordelingen bliver:

Thyborøn Kanal Øst: Agger Tanges sydspids til den lange mole: Kristian Tikjøb

Agger Tange Havsiden: Den lange mole og 7 høfter nordpå: Sten Nielsen, Martin Kristensen og Henrik Haaning Nielsen.

Agger Tange Havsiden: Fra Agger By (høfden udfor feriecenteret) og 7 høfder sydpå: Thomas Thelle og Steen Vester.

Havet udfor Flade Sø og Agger By: I alt ca. 8-10 høfder: ”Holdet fra Aars” v. Gunnar Hansen.

Vesterhavet ved Stenbjerg: En mole: Gerner Majlandt.

Nørre Vorupør, molen og havet: En mole: Gerner Majlandt.

Ørhage: Stranden: Gerner Majlandt.

Hanstholm Havn og havet udfor: Havnemoler: Finn Bak, Jens Jørgen Andersen og Elly Hansen.

Roshage og havet udfor: Roshagemolen: Finn Bak, Jens Jørgen Andersen og Elly Hansen.

Vigsø bugt udfor Vigsø: Bunkersanlægget i havet: Keld Pedersen.

Det bliver helt sikkert en god dag i felten, hvor der også bliver mulighed for at få tid til at nyde områdets øvrige lokaliteter, eller hvem ved, måske mødes vi alle til en særligt spændende fugl som et af holdene har opdaget?

Mulighederne er mange og Thys kyststrækning kan nemt byde på overraskelser.

Jeg vil opfordre til at man medbringer teleskop og kigger (og optæller) andre fuglearter igennem man støder på i løbet af dagen. F.eks. lommer, ederfugleflokke, sortandeflokke, måger mm. Når man er færdig med sit eget område, byder Thy jo også på mange spændende og smukke lokaliteter, hvor man kan fordrive tiden indtil vi mødes i Nørre Vorupør om eftermiddagen. Jeg vil anbefale lokaliteter som Agger Tange (lagunerne og engene), Krik Vig, Ørum/Roddenbjerg Sø, Ove Sø, Rosvang, Vandet Sø, Nors Sø, Klithederne, Bulbjerg og Vejlerne.

Jeg vil desuden opfordre til at alle observationer indtastes i DOFbasen, at eventuelle sjældenheder meldes ud på BirdAlarm, og at vi kommunikerer via Zellogruppen Thy Birding om både sjældne fugle og andre spændende observationer.

I vil alle modtage feltkort kort efter nytår instrukser og ”hjørner” i skal være opmærksomme på at dække i forbindelse med optællingen.

Senest den 3. januar vil jeg gerne have en tilbagemelding på om man deltager i Nørre Vorupør, hvor vi klokken 16 mødes på adressen Surf and Work, Vesterhavsgade 13, Nørre Vorupør. Her byder DOF Nordvestjylland på kaffe og mad i forbindelse med at vi samler op på dagens tal og oplevelser.

Send tilbagemeldingen til haanings@gmail.com

Jokeren i forhold til at mødes er selvfølgelig Corona. Det gældende arealkrav skulle være opfyldt i lokalet, vi skal benytte i Nørre Vorupør. Jeg følger med i det løbende, og ser tiden an. På forhånd vil jeg anbefale alle, at tage en test senest dagen før vi mødes. Vi ser om der kommer yderligere restriktioner inden den 9. januar. Udmeldinger vedrørende dette vil ske på DOF Nordvestjyllands hjemmeside og Facebookside.

Vel mødt alle sammen!