Rosborg Sø rundt 5. juli 2021, Gråmejsetur

 

Kl. 9 holdt vi tre forskellige steder, men 9.20 var gruppen samlet og bilerne parkeret i det høje græs ved Sunshines hytte. Det var varmt. Anni + 11 deltagere gik ned mod metalbroen over Mønsted å. Gransanger, løvsanger, bogfinke, gærdesmutte hørte vi omgående. På østsiden af åen og Rosborg sø fulgte vi blå rute. Skovpiberne sang og sang, mens hedelærken ikke viste sig. Ved militærets feltbane valgte vi at gå uden om forhindringerne.

 20210705 Forhindring undrervejs 1536x1152

  Een af militærforhindringerne, som vi gik udenom

 20210705 En stente kan ogsaa vaere en forhindring 1536x1152

Stenter er også en slags forhindring, og dem klarede vi alle

Hele tiden spejdede vi ned mod bunden af dalen for at se, om tranerne viste sig. Forgæves. Derimod var der meget for de botanik- og insektinteresserede, kærtidsel med seksplettet køllesværmer mm. På engen ved Vedhovedgård holdt vi kaffepause i 25 ֩.

 20210705 Rundkredsen 1536x1152

 Køerne havde sørget for en seniorvenlig siddeplads til alle

IMG 4070 Seksplettet koelle 1536x1152

Det var her på engen vi havde seksplettet køllesværmer

  Efter pausen balancerede vi gennem en sumpet og tuet strækning med kompliceret passage af stente i et dobbelthegn. Alle kom igennem, og på vestsiden vokser der orkideer.

P1050156 Erlend i sydenden 1536x1152

På rad og række forcerede vi forhindringerne i den våde del af engen. Foto: Erlend Thorvardarson

20210705 Vi aensker os en boardwalk mere i sydenden 1536x1152

Dejligt med en boardwalk, men vi ønsker os altså een mere i sydenden af søen

Nu gik vi ad den øverste vej for at se Margrethevolden inkl. et par bynkefugle og steg så ned ad en lyngskrænt til den lave vej for at have fuldt udsyn over dalen.

Bynkefugl juv Erlend 1536x1152

Bynkefugl fotograferet af Erlend Thorvardarson

Ingen trane, men flere bynkefugle, rødrygget tornskader og turens højdepunkt, dobbeltbekkasiner i flugt med vilde dyk, så halefjerenes brummen hørtes tydeligt. Et par musvåger kredsede langt ude mod nordvest. Senere så vi to dobbeltbekkasiner sidde i toppen af småtræer i bunden af dalen og hørte deres parringskald. Mørke skyer tårnede sig op i syd, en fjern torden rumlede, men vi svedte videre i tørvejr, varme og høj luftfugtighed. En flot tornirisk sad i en trætop og sang; nede i åen lå en enkelt sangsvane.

P1050161 Erlend tornirisk 1536x1152

Tornirisken sang smukt for os – her fanget af Erlend Thorvardarson

IMG 4074 Sangsvanen 1536x1152

I Mønsted Å, langt ude, lå denne sangsvane i yngledragt – en noget usædvanlig observation

Til sidst hørte vi gærdesanger og så knopsvaner, og var det en lille lappedykker i søen neden for Rosborg-laden? Det rumlede videre, mens vi snakkede af og kørte derfra. Den voldsomme tordenbyge kom først, da referenten drejede ind i carporten derhjemme.

Vi takker for endnu en oplevelsesrig tur.

Referat Erlend Thorvardarson
Fotos: AOB

45 Fuglearter:
Bysvale, Landsvale, Hvid vipstjert, Misteldrossel, Gravand, Grågås, gråand, lille lappedykker, Skovpiber, Munk, Hættemåge, Topmejse, Gransanger, Havesanger, Løvsanger, Tornsanger, gærdesanger, Fiskehejre, Sangdrossel, Bogfinke, Grønirisk, Solsort, Gærdesmutte, Blåmejse, Gøg, Gulspurv, rørspurv, fuglekonge, Musvit, Huldue, ringdue, Sangsvane, Dobbeltbekkasin, Rødhals, bynkefugl, Rødrygget Tornskade, Sanglærke, Sortmejse, Tornirisk, Gråkrage, Skarv, Knopsvane, musvåge, ravn, skarv,