Referat af Gråmejsetur til Gudenåcentralen og Energimuseet tirsdag den 5. december 2023

Referat af Gråmejsetur til Gudenåcentralen og Energimuseet tirsdag den 5. december 2023

Referat af Gråmejsetur til  Gudenåcentralen og Energimuseet mandag den 5. december 2023

Vi blev 9 deltagere, der mødte op i fint vintervejr og ca. 10 cm sne. Vi begav os straks ned til risteværket og håbede, Vandstæren var der, men nej, det blev til glimt af isfuglen i stedet. Længere fremme mod dæmningen stødte vi på en flot Bjergvipstjert og i elletræerne en flok Gråsiskener og få Grønsiskener flere forskellige småfugle ses også her.
Da vi er kommet op på dæmningen, ser vi søen er frosset til, men ud for Næsset er der isfrit, så Troldænder og Blishøns kan dykke her. Kanalen er også isfri grundet strømmen, så her var masser af Blishøns og Gråænder. De bliver rigtig beundret, også fra den anden side af kanalen, som vi fulgte ud til fugleskjulet, hvor madpakken blev fortæret. Mens vi hyggede os, blev der uro på vandet. Ænder og måger flyver op! En havørn er dukket op, og den lander i toppen af den store gran på næsset, så vi rigtig kan beundre den. En Blå Kærhøg kom senere lige forbi, da vi skulle derfra.
Herefter besluttede vi at køre til Ans, for vi vidste, der var et stort stykke vand, der var isfrit. Vi var kun seks personer, der kørte med hertil, men der var sådan set heller ikke noget særligt - mest Troldænder.
Så mange tak fra turleder Finn Andersen, som også er referent og holdt styr på arterne.
 
Artslisten kom til at se sådan ud: Bjergvipstjert-Isfugl-Solsort-Vindrossel-Bogfinke-Sumpmejse-Blåmejse-Skægmejse-Musvit-Fuglekonge-Gråsisken-Grønsisken-Gærdesmutte-Spætmejse-Stor Flagspætte-Grønspætte-Skarv-Fiskehejre-Havørn-Blå Kærhøg-Tårnfalk-Musvåge-Knopsvane-Sangsvane-Grågås-Gråand-Hvinand-Troldand-Stor Skallesluger-Lille Lappedykker-Sølvmåge-Hættemåge-Svartbag-Ravn-Krage-Råge-Allike-Blishøne-Ringdue-Rørhøne-Husskade-Rødhals. Så en god dag med 42 fuglearter.
Fotograf er Torben Phil.
 
 Bjergvipstjert.
Bjergvipstjert 
 
Grønbenet rørhøne.
Gronbenet rorhone