Nyt fra Bestyrelsen

 Nyt fra bestyrelsen                                                                                                                                                      juli 2917 Siden vores generalforsamling i februar har undertegnede forsøgt at samle trådene i afdelingen. Vores tidligere formand Jan S Kristensen måtte melde forfald …

Månedens fugl, maj

Munk (Sylvia atricapilla) Munken er en af vore sangfugle, som er nemmest at kende. Hannen er lysegrå med sort kalot og hunnen er lysegrå med rødbrun kalot. Den …

Referat af skovens dag.

Referat fra Skovens Dag af Steen Franch. I dag, søndag, den 7. maj, var vi, Hanne og jeg i Danmarks Naturfredningsforenings arrangement Skovens Dag deltagende. Vi var igen …