15ff

Månedens fugl: August

Almindelig Ryle (Calidris alpina) Den Alm. ryle er en af vore mest almindelige trækfugle. I august/september kan man se dem i store tal på rastepladserne. Ungfuglene er meget …

Månedens fugl, juli (1)

Månedens fugl, juli

Rødstjert  (Phoenicurus phoenicurus) Rødstjerten er en af de allersmukkeste og farvestrålende fugle, vi træffer i vore haver. Den yngler gerne i opsatte kasser. Hvis den har slået sig …

Tårnfalk månedens fulg (3)

Månedens fugl, juni

Tårnfalk (Falco tinnunculus) Tårnfalken hører til en af vore mindste og smukkeste rovfugle. Den står elegant stille i luften på svirrende vinger, når den søger føde. Føden består hovedsageligt …