Kikkert

Klubaftener

  Vi har, som nogle vil vide, nu afholdt to klubaftener i DOF Nordvestjylland, begge i Skive. Det var en idé, som blev luftet på generalforsamlingen for halvandet …

15ff

Månedens fugl: August

Almindelig Ryle (Calidris alpina) Den Alm. ryle er en af vore mest almindelige trækfugle. I august/september kan man se dem i store tal på rastepladserne. Ungfuglene er meget …

Månedens fugl, juli (1)

Månedens fugl, juli

Rødstjert  (Phoenicurus phoenicurus) Rødstjerten er en af de allersmukkeste og farvestrålende fugle, vi træffer i vore haver. Den yngler gerne i opsatte kasser. Hvis den har slået sig …