Månedens fugl, februar

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) Det Lille Korsnæb er speciel på flere måder. Det er ikke bare næbbet, hvor spidserne krydser hinanden, som gør fuglen speciel. Også dens ynglebiologi …

Månedens fugl, december

Blåmejse (Cyanistes caeruleus) Blåmejsen er en vore mindste mejser. Den kendes fra Musvitten på den lyseblå kalot og det lysegule bryst, uden “slips”. Den er almindelig i vore …

Månedens fugl, november

Pibesvane (Cygnus columbianus) Pibesvanen er den mindste af vore tre svanearter. Den minder meget om Sangsvanen, men har mindre gult på næbbet. Den kommer til landet på træk, …