Kunne du tænke dig at tælle yngelfugle i Nationalpark Thy?

  Der sker løbende naturforbedringer i Nationalpark Thy. Typisk er der tale om projekter, hvor oprindelige hydrologiske forhold (fordelingen af vand) genskabes...

Referat fra Gråmejsetur omkring Viborg 18.januar.2022

Det er rigtig dejligt, når vi kan holde hvad vi lover. Og det kunne Gråmejserne i dag. Vandstæren var på plads ved Troldekløften, og der var mindst 2 ved Rindsholm....

Referat af Vintertur til Agger Tange den 3. januar 2022

Den traditionsbundne tur til Agger Tange den første søndag i det nye år, blev i år gennemført trods Corona og tåge. Det var mildt for årstiden, 8 graders...

SORTGRÅ RYLE OPTÆLLINGEN DEN 9. JANUAR 2022

Tilmeldingen har været flot og på DOF Nordvestjyllands vegne vil jeg gerne takke for jeres interesse og opbakning. I alt er ca. 16 optællere er tilmeldt. Jeg...

Referat af fugletur i Skive by den 19 oktober 2021.

Vi var 9 personer, 4 voksne, og 5 børn, som fik set mange fugle i og ved havnen i Skive. Vi fik set 24 arter, som af specielle arter var: Natugle, Isfugl, træløber,...

Referat vintertur til Tange Sø, 2.12.21, Gråmejsetur

Dagen efter den store snestorm var det klart vejr, næsten vindstille og sol. Turlederen Finn Andersen bød velkommen til tre deltagere. Neden for værket så vi...

Hvor mange Sortgrå ryler overvintrer i Nordvestjylland?

DOF-Nordvestjylland inviterer hermed til en koordineret optælling af sortgrå ryle langs Thys kystlinje fra Vigsø til Agger Tange. Mød op og vær med til en...

Ture, møder og arrangementer

Se lokalafdelingens kommende ture, møder, arrangementer og kurser herunder.       Er...

Årsberetninger

Foreningens årsberetninger: Året 2023 Året 2022 Året 2021 Året 2020 Året 2019 Året 2018 Året 2017   Året 2016   Året 2015   Året...

Mindeord for Poul Hald Mortensen

Publiceret 11. oktober 2021 af Martin Høj Hansen I går nåede det triste budskab frem om, at Poul Hald-Mortensen var sovet ind natten til lørdag...
   1 ... 5 ... 7